Nieuwsbericht

Taalindekinderopvang.nl online

Vivian van Gameren
28 oktober 2018 | 3 minuten lezen

Een van de onderdelen van dan de pijler kwaliteit in de wet IKK is de taaleis 3F. Maar wat is dit precies en wat wordt er van pedagogisch medewerkers gevraagd?

 

De website taalindekinderopvang.nl geeft antwoord op vragen van managers,pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen over de taaleis 3F, waar alle pm’ers in de kinderopvang over een aantal jaar aan moeten voldoen.

 

Op de website vindt u actuele informatie over vrijstellingen, criteria voor toetsing en scholing, organisatie, achtergronden en financiering van 3F-taaltrajecten én over hoe uw medewerkers

aan de taaleis kunnen voldoen. De website is een initiatief van Sardes en Mister Dutch.

 

Lid wordenContact