Nieuwsbericht

Staatssecretaris SZW Van Ark samen met Sociaal Werk Nederland op werkbezoek

Op 5 juni 2018 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland organiseerde samen met de directie kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 mei een werkbezoek van staatssecretaris Van Ark aan Bink kinderopvang. Daarbij ging het vooral over de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang (Wet IKK) en de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in de praktijk.

Het werkbezoek vond plaats op locatie Avonturijn. Op deze locatie maken het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal (met voor- en vroegschoolse educatie) en de buitenschoolse opvang van Bink samen met basisschool Avonturijn onderdeel uit van een brede school. Een van de doelstellingen van deze samenstelling is het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen van 2 tot 12 jaar, onder meer door één doorlopende pedagogische lijn.

Tijdens het bezoek van de staatssecretaris sprak zij met ouders, pedagogisch medewerkers, managers en directie van Bink over recente wetswijzigingen in de kinderopvangbranche. Ook de beleidsmedewerker van de gemeente Hilversum en medewerkers van Sociaal Werk Nederland namen deel aan dit gesprek.

Vragen als ‘Hoe geven aanbieders van kinderopvang en peuterwerk vorm aan de nieuwe wetgeving?’ en ‘Welke effecten heeft de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen en de harmonisatie op aanbieders van kinderopvang en (voormalige) peuterspeelzalen in de praktijk?’ stonden centraal.

Bink gaf aan blij te zijn met de kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Tegelijkertijd zijn er ook enkele knelpunten bij de invoering van de nieuwe wetgeving. Deze zijn in een open gesprek met de staatssecretaris besproken.

Staatssecretaris Van Ark: “Ik ben erg onder de indruk van Avonturijn en van de enorm gemotiveerde mensen die bij Bink werken. Het is altijd goed om in gesprek te zijn met mensen die in de praktijk meemaken hoe onze regels uitpakken.”

Binnenkort het uitgebreide verslag van het werkbezoek op de website.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten