Nieuwsbericht

Van Ark houdt vast aan loondispensatie

30 april 2018 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) houdt voet bij stuk. Ze wil werkgevers toestaan om gehandicapten die vanuit de bijstand aan het werk gaan onder het minimumloon te betalen. Dat bleek vorige week in het Kamerdebat over het zogeheten Loondispensatieplan. Volgens de oppositie doorbreekt Van Ark daarmee het principe dat niemand in Nederland onder het minimumloon betaald mag worden, ook al staat daar een aanvullende uitkering vanuit de gemeente tegenover. SP-Kamerlid Jasper van Dijk meent dat er sprake is van ‘loondiscriminatie’, aldus het AD.

De regeringspartijen willen echter niet weten van een alternatief. ‘We hebben een keurig regeerakkoord waarin staat dat we met loondispensatie werken. Dat staat er niet voor niets,’ aldus CDA-Kamerlid René Peters. Ook de andere drie partijen verwijzen naar de afspraken in het regeerakkoord.

Met haar standpunt legt de staatssecretaris ook het aanzwellende maatschappelijke verzet naast zich neer. In de aanloop naar het debat wezen diverse organisaties op de kwalijke consequenties van het kabinetsplan. ‘Dit nieuwe systeem vergroot de kans op financiële problemen,’ schreven Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland) en anderen in Trouw en Sociale Vraagstukken. Een petitie van jongerenorganisatie Wij Staan Op! tegen de maatregel werd al 80.000 keer getekend. En volgens het College voor de Rechten van de Mens leidt het kabinetsplan tot een achteruitgang in rechten van mensen met een arbeidsbeperking, vooral op het gebied van sociale zekerheid en eerlijke beloning. Bovendien is deze achteruitgang niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling.

Meer reacties op het debat? Kijk op Twitter #Loondispensatie

Lid wordenContact