Nieuwsbericht

Beschrijving 'Vangnetwerken' is af

4 april 2018 | 2 minuten lezen

De methodebeschrijving van “Vangnetwerken” is af. Jenny Zwijnenburg ontwikkelde die aanpak om sociaal isolement onder kwetsbare burgers tegen te gaan. Samen met de sociaalwerkorganisatie ContourdeTwern gaat ze onderzoeken of de methode die in Rotterdam effectief blijkt ook in Tilburg werkt. ZonMw draagt financieel bij aan dat onderzoek. ‘Vanuit het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag is er € 92.000 beschikbaar gesteld.’

Mét de wijk
Die bijdrage illustreert dat ook ZonMw steeds meer oog krijgt voor preventie, stelt Jenny Zwijnenburg. ‘Ze onderkennen ook dat het voorkomen van verward gedrag meer is iets van sociaal werk dan van ggz, gezien hun stevige wortels in de wijk. De ggz komt immers meestal pas in actie als iemand al klachten heeft.’
Dat bleek onlangs ook op het grote congres over De inclusieve wijk. ‘In de ggz denkt men nog te vaak: hoe kunnen we met een kantoortje in de wijk gaan zitten. Maar het is geen kwestie van ín de wijk, maar mét de wijk. Helaas lopen de financieringssystemen daarvoor nog volgens het medisch model.’

Vangnetwerken in drie fasen
Op 1 start het Brabantse traject rond Vangnetwerken. ‘Uit mijn onderzoek is gebleken dat het gaat om drie fasen. Te beginnen met een activiteit waarmee je mensen uit de doelgroep uit hun huis kunt lokken. In Tilburg gaat het daarbij om het revitaliseren van twee activiteiten. In Tilburg-Noord is dat een eetgroep, in Zuid een buurtkoffie.’
Die activiteit zorgt voor het startkapitaal van fase twee. ‘Daar is de vraag aan de deelnemers: wat willen jullie terugdoen voor de groep en voor elkaar? Onderlinge steun wordt geleidelijk vanzelfsprekender.’
En dat leidt tot fase 3. ‘De deelnemers gaan deel uitmaken van elkaars sociale netwerk. Dus ze vragen mij niet meer: Jenny weet jij iemand die bij mij het gras kan maaien? In deze fase regelen ze dat zelf.’

Sociaal werkers met een breed profiel
Jenny begeleidt die aanpak niet zelf, maar ondersteunt de betrokken sociaal werkers. ‘Ik kijk mee en jaag aan. Je hebt brede sociaal werkers nodig. In Rotterdam hebben de deelnemers aan het project daarvoor een profiel opgesteld. Ze moeten  individuele ondersteuning in hun repertoire hebben, maar ook het stimuleren van onderlinge steun. En zicht hebben op passende activiteiten in de wijk.’

Gezocht: realistische nulmeting
Een laatste doelstelling van de methode is het kwantificeren van de resultaten. ‘Een van de knelpunten is dat deelnemers bij de nulmeting vaak een te rooskleurig beeld van hun situatie geven. Pas achteraf beseffen ze wat ze aanvankelijk misten, hoe eenzaam ze waren. Ze hebben een realistischer zicht gekregen op hun eigen situatie, maar daardoor is het verschil tussen de nul- en eindmeting kleiner dan zou moeten. Daar moet je rekening mee houden. Dus ik ben nog bezig om uit te zoeken hoe ik dat kan ondervangen.’

Zorgen voor duurzame financiering
Nog even terug naar het Oranjefonds, waar Jenny Zwijnenburg werd toegelaten tot het Groeiprogramma. Hoe is dat gegaan? ‘Daar heb ik veel aan gehad; ik heb geleerd onder meer om meer als ondernemer te denken. En dat je moet zorgen voor duurzame financiering. Daarom ga ik binnenkort een stichting oprichten om Vangnetwerken verder uit te bouwen. Maar let wel: voor deze aanpak heb je altijd een sociaalwerkorganisatie nodig die het effect borgt in de praktijk in de wijk.’

Methodebeschrijving gratis te downloaden
Dankzij de bijdragen van ZonMw, van ContourdeTwern en van het Oranjefonds kan het een mooi project worden, verwacht Jenny Zwijnenburg. ‘Vorig jaar september heb ik de methodebeschrijving van Vangnetwerken afgemaakt, daarmee is het “Rotterdamse” deel afgerond.’ Geïnteresseerden kunnen die methodebeschrijving opvragen. De digitale versie is gratis, de papieren kost € 20.

Lid wordenContact