Nieuwsbericht

Op de barricaden?! Weer tijd voor Sociale Actie Nieuwe Stijl, SANS

3 april 2018 | 1 minuut lezen

Net als in 2017 werd de Marie Kamphuis Lezing gehouden tijdens het congres De Dag van de Sociaal Werker in de ReeHorst in Ede. Margot Scholte, psychologe en onderzoeker, gaf op 14 maart de lezing "Op de barricaden?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein".

Niet alle problemen zijn op te lossen door individuen te helpen of coachen. Sommige problemen hebben een onderliggend groter en structurele probleem als oorzaak.

In deze probleemfiguratie wordt zichtbaar dat het globaal weer om dezelfde groep gaat als bij de onmaatschappelijkheidsbestrijding. Alleen worden de oorzaken van de ervaren problemen nu op macroniveau gezocht, evenals de oplossing: het afdwingen van een maatschappijhervorming waarin macht en middelen eerlijker verdeeld worden.

Sociale Aktie is een belangrijke werkwijze binnen het politiserend sociaal werk in de jaren ’70. En hoewel vaak gesproken wordt over politiserende hulpverlening wordt deze nieuwe werkwijze in de praktijk niet zozeer door hulpverleners, maar juist en vooral ook door opbouwwerkers en inrichtingswerkers in de psychiatrie en de instellingen voor verstandelijk gehandicapten uitgebreid beproefd. 

De tekst van de hele Marie Kamphuislezing kan worden teruggelezen: MKS Lezing 2018.

Lid wordenContact