Nieuwsbericht

Meld u aan voor een regiobijeenkomst over taalniveau 3F in peuteropvang met voorschooolse educatie (G-overig)

Stephanie Gross
21 maart 2018 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen met VVE in de kleinere gemeenten (G-overig). Ook beleidsmedewerkers van deze gemeenten zijn van harte welkom.

Met ingang van 1 augustus 2019 moeten beroepskrachten in de kleine gemeenten (G-overig) aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen. Deze gemeenten ontvangen in 2018 voor het laatst nog extra budget van het Rijk voor het realiseren van dit hogere taalniveau.

Programma

1. Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
2. Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes) 

Data en locaties

In de bijlage vindt u de uitnodiging met meer informate. 

Bijlagen

Lid wordenContact