Nieuwsbericht

Recht op loonkostenvoordeel? Beslisboom voor aanvragen LKV

Vivian van Gameren
8 maart 2018 | 1 minuut lezen

Een werkgever kan recht hebben op loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. De werknemer moet daarvoor in een bepaalde  doelgroep vallen,voldoen aan voorwaarden en een doelgroepverklaring aanvragen. Via de beslisboom LKV op uwv.nl kan de werknemer checken of hij binnen één of meer doelgroepen valt. 

Via de beslisboom LKV kijkt de werknemer na of hij binnen één of meer doelgroepen valt. Als hij daarnaast aan de voorwaarden voldoet, vraagt hij een doelgroepverklaring LKV aan.  

Voor informatie klik hier 

Lid wordenContact