Nieuwsbericht

Veertig partijen ondertekenen Ouderenpact

8 maart 2018 | 2 minuten lezen

“Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen.”

Met die plechtige woorden opent het Pact voor de Ouderenzorg dat op 8 maart is ondertekend door minister Hugo de Jonge en veertig samenwerkende partijen. Naast grote bedrijven als Albert Heijn en KPN zetten ook Zorgverzekeraars Nederland, gemeenten, woningcorporaties hun handtekening.

Marijke Vos deed dat namens Sociaal Werk Nederland. Ze is blij met de ondertekening van het Ouderenpact. ‘Hulp en ondersteuning in de nabije omgeving is cruciaal voor een vitaal en zelfstandig leven van ouderen. Dit pact weerspiegelt de trend die we al jaren zien in de praktijk van ouderenzorg en sociaal werk. We groeien naar elkaar toe. Dat zie je mooi terug in allerlei aansprekende vormen van het nieuwe ouderenwerk, zoals de Grip-en-Glanscursussen en Automaatje.’

Punt één: eenzaamheid bestrijden
Drie overkoepelende thema’s staan centraal in het pact:

  • de stijgende eenzaamheid onder ouderen tegengaan
  • zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning
  • de verpleeghuiszorg verbeteren zodat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

Uitwerking in drie programma’s
Die thema’s worden uitgewerkt in drie programma’s, inclusief afspraken over de invulling van acties en wie daarin het voortouw neemt. Om een idee te geven:

  • Werken aan goede netwerkzorg waarin de belangen en behoeften van cliënt en mantelzorger centraal staan. Tijdige signalering van de zorgbehoefte en inzet van lichtere vormen van zorg kunnen onnodige escalatie van zorg voorkomen.
  • Samen zorgen voor een goede afstemming tussen hulpverleners – thuis, van huis naar eerste en tweede lijn en terug.
  • Stimuleren dat professionals als een team rond de oudere gaan staan. Schotten in wet- en regelgeving of overgang van de zorg en ondersteuning voor ouderen van het een naar het andere stelsel, zoals de zorgval, mogen geen belemmering zijn voor het regelen van goede zorg en ondersteuning.
  • Innovaties stimuleren en de mogelijkheden van e-Health benutten

Extra aandacht aan krimpregio’s
De problemen waarmee ouderen kampen spelen vaak in verhevigde vorm in grensstreken en krimpregio’s. Voorzieningen als buurtwinkels lopen daar in aantal nog sneller terug dan elders en de vergrijzing is er juist verder gevorderd. Daarom besteedt het Ouderenpact extra aandacht aan deze regio’s.

Sociaal Werk Nederland roept leden op om zich lokaal te profileren als onmisbare partner in de ondersteuning van ouderen. Marijke Vos: 'Neem het voortouw om een passend aanbod te realiseren als het gaat om langer zelfstandig thuis wonen en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.'

Start deelprogramma's
Het eerste programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ start op 20 maart. Begin april volgt de aftrap programma kwaliteit verpleeghuiszorg. Voor het programma Langer Thuis worden momenteel de contouren geschreven.

In de bijlage de tekst van het pact
Zie ook de berichtgeving van de NOS en die op de site van het ministerie.
Via de link www.rijksoverheid.nl/pactouderenzorg is te zien wie het pact nu heeft ondertekend en kunnen andere partijen zich aanmelden.


 

Bijlagen

ContactLid worden