Nieuwsbericht

SamenOud: integrale financiering blijft lastig

31 januari 2018 | 3 minuten lezen

Zorg dat je de sociale en lichamelijke behoeften van zelfstandig wonende (eenzame) ouderen vroeg in beeld krijgt, dat was grosso modo het uitganspunt van SamenOud. Vanuit die gedachte werd van alle 75-plussers in het projectgebied een risicoprofiel opgesteld. Op grond daarvan kregen ze passende ondersteuning vanuit zorg en sociaal werk.

Toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn stak in 2016 na een werkbezoek de loftrompet over het Groninger project, maar anno 2018 verloopt integraal samenwerken van zorg en sociaal werk toch stroperiger dan gewenst. ‘De wil is er vaak wel maar het geld niet,’ aldus Coen Ronde die vanuit de Tinten Welzijnsgroep een belangrijk deel had in het project. ‘Als de externe integrale financiering wegvalt steken er toch allerlei eigen of organisatiebelangen de kop op, die soepele samenwerking bemoeilijken.’

Zorgverzekeraar: besparing onvoldoende
In de provincie Groningen werd SamenOud tot juli 2017 uitgevoerd met geld vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en later zorgverzekeraar Menzis. Coen Ronde: ‘Sociaal werk werd volledig meegenomen in de financiering.’
Het UMCGroningen (afdeling Gezondheidswetenschappen) heeft na drie jaar onderzoek de langetermijnuitkomsten beschreven. ‘Die zijn vorig jaar juni gepresenteerd. Overall waren de resultaten gunstig, maar Menzis vond de besparing toch onvoldoende. Op 1 juli 2017 stapten ze eruit.’
De uitvoerende partijen hebben daar onvoldoende snel op gereageerd, vindt Coen Ronde. ‘Daardoor ging de integrale aanpak verloren, want in de tweede helft van 2017 kwamen alleen de sociaal werkers nog voor patiëntbesprekingen naar de huisartsen. Zodoende is SamenOud sinds 1 januari van dit jaar feitelijk ter ziele in Veendam, Pekela en Stadskanaal.’

Ondertussen was op provinciaal niveau de Groninger Huisartsencentrale (GHC) aan de slag gegaan met een eigen module. Coen Ronde: ‘Binnen die aanpak zijn sociaal werkers niet rechtstreeks aangehaakt bij de overleggen met de huisartspraktijken. De huisartsen die sinds 2012 meedoen aan SamenOud proberen dat overeind te houden, maar dat is lastig door de beperkte financiële middelen.’

Twee varianten
Over naar Drenthe. Coen Ronde: ‘Vanuit het UMCG heb ik daar vanaf oktober 2014 SamenOud geïmplementeerd in Emmen en omstreken. En vorig jaar bij drie huisartspraktijken in de gemeente Aa en Hunze en één in Assen. Die laatste vier praktijken voeren dit jaar SamenOud nog gewoon uit.’
Toch hapert het ook hier. ‘Huisartsenzorg Drenthe (HZD) was bezig met een eigen module Ouderenzorg bij Kwetsbare Ouderen, samen met Zilveren Kruis. De samenwerking met UMCG/SamenOud verliep aanvankelijk stroef, tot beide partijen concludeerden dat goed samenwerken vruchtbaarder was dan naast elkaar werken.’
Dat resulteerde in een gezamenlijke aanpak: Integrale Ouderenzorg Drenthe. ‘Met twee varianten: enerzijds Ondersteuning op Maat, dat is een lichte variant van integrale ouderenzorg op basis van niet-pluisgevoel; en anderzijds Volledige Ondersteuning, een totaalpakket dat voortborduurt op SamenOud, waarbij het sociaal werk volledig partner is in het team bij de huisarts. Huisartspraktijken kunnen zelf een aanpak kiezen. De financiering is voor hen hetzelfde. Jammer is wel dat men niet meer de naam SamenOud hanteert, hoewel die bij de deelnemende ouderen en veel partijen langzamerhand goed is ingeburgerd en een kwaliteitskenmerk biedt.'

Hoe verder?
Het SamenOud-team van de UMCG besloot dat het tijd was voor heroriëntatie. ‘Ze richten zich nu op verder onderzoek naar persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg.’

De consequenties voor de rol van sociaal werk verschillen per regio. ‘In Drenthe wil men het overeind houden en uitbreiden, ook omdat HZD de meerwaarde ervan ziet. Maar sociaal werk wordt minder prominent dan bij SamenOud, want ook de gemeenten hebben moeite met de financiering. In Groningen ligt het lastiger; het wordt nog een hele kluif om daar de integrale aanpak weer op de kaart te krijgen.’

En Coen Ronde zelf? ‘Vanuit Tinten Training en Advies ga ik de komende twee jaar de samenwerking tussen huisartsen en sociaal werk versterken. Maar dan gaat het over alle patiënten, dus van 0-100+. Dat kun je zien als een combinatie van de ideeën achter Welzijn op Recept en SamenOud. En daarbij put ik natuurlijk rijkelijk uit mijn SamenOud-ervaringen en contacten.’
 

Lid wordenContact