Nieuwsbericht

Gecertificeerd! Kwaliteitslabel Sociaal Werk voor Sterker, Nijmegen

15 december 2017 | 2 minuten lezen

De Nijmeegse sociaalwerkorganisatie Sterker kreeg op woensdag 13 december het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt. Sterker is de vierde sociaalwerkorganisatie die het certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft. Versa Welzijn (Hilversum e.o.), CVD Rotterdam en SEZO (Amsterdam) gingen Sterker voor.

Sterker sociaal werk is een nieuwe organisatie in de regio Nijmegen, dit jaar ontstaan uit de fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Sterker wilde zo snel mogelijk na de fusie de kwaliteit van haar dienstverlening opnieuw extern laten toetsen.

Marijke Vos reikte certificaat uit
Marijke Vos (bestuurder Sociaal Werk Nederland): ’De impact van sociaal werk staat of valt met de kwaliteit van de professionals en de organisatie. Al twee jaar geleden zag NIM (nu Sterker sociaal werk) dat je scherp moet blijven en als lerende organisatie steeds moet kunnen inspelen op de veranderende vraag van de samenleving. Dat Sterker sociaal werk succesvol het certificeringstraject doorlopen heeft, bevestigt dat deze organisatie aansluit bij wat de buurten en bewoners nodig hebben.’

Dit kwaliteitslabel gaat echt over ons vak
Bestuurder Arie de Vries: ‘Zowel Swon als NIM waren al gecertificeerd met het HKZ-label. Maar het Kwaliteitslabel Sociaal Werk gaat echt over ons vak, over wat ons werk betekent voor onze cliënten en over hoe we blijven leren en goed besturen. Het sluit beter aan bij het werk dat Sterker dagelijks doet en het spreekt de taal van de branche. Toetsing op vakmanschap en professionaliteit vinden we belangrijker dan toetsing op procedures en werkprocessen.’

Toetsing
Twee auditoren van Lloyd’s Register voerden de auditgesprekken met medewerkers uit de hele breedte van de organisatie. De auditoren waren zeer te spreken over de betrokkenheid en de professionaliteit van de professionals. Opvallend vonden zij de mate van vertrouwen, vrijheid en zelfstandigheid die vanuit de organisatie aan de professionals gegeven wordt. Zij constateerden dat Sterker sociaal werk diensten levert en resultaten behaalt die er aantoonbaar toe doen voor de cliënten.

Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is op verzoek van de lidorganisaties ontwikkeld door henzelf en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Het label is het resultaat van brainstormsessies, klankbordgroepen en pilots.

In dit filmpje vertellen Thijs Knoeff, manager bij Sterker sociaal werk, en Peter van Lieshout, voorzitter raad van toezicht Kwaliteitslabel Sociaal Werk, waarom het Kwaliteitslabel Sociaal Werk meerwaarde biedt voor sociaalwerkorganisaties.

Meer informatie over het Kwaliteitslabel vindt u hier.
Foto: Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland reikt het certificaat uit aan onder anderen Arie de Vries, directeur Sterker sociaal werk

Bijlagen

Lid wordenContact