Nieuwsbericht

Goed voorbereid op weg naar de AVG: stand van zaken december 2017

Alexandra Krop
14 december 2017 | 2 minuten lezen

Inmiddels zijn er in het najaar drie goed bezochte middagseminars over de implementatie van de AVG gegeven. Een aantal leden heeft meegedaan aan de door VKA ontwikkelde “AVG campagne individueel” die eveneens in het najaar van start ging. In de seminars kwam de behoefte naar voren aan een praktisch werkboek met daaraan gekoppeld een toolbox met diverse formats. Aan de hand van de behoefte ontwikkelt VKA op dit moment een praktisch werkboek (papieren versie) voor Sociaal Werk organisaties (leden van Sociaal Werk Nederland) waarin in een aantal stappen de belangrijkste onderwerpen (register van verwerkingen, FG-rol, PIA, verantwoordelijke en verwerker, verwerkersovereenkomst, rechten van betrokkenen, privacy-beleid en cultuur) worden behandeld. Daaraan gekoppeld ontwikkelt VKA een aantal formats (digitaal) die organisaties als uitgangspunt kunnen gebruiken voor de verplichtingen uit de AVG.  De kosten per werkboek met formats/voorbeelden gaan €250,- excl BTW bedragen.

We hadden de ambitie om het werkboek uiterlijk begin december te lanceren voor onze leden. Helaas is dat ondanks onze inzet en die van VKA niet gelukt. We zijn al een heel eind op weg en we verwachten dat het werkboek begin januari gereed is. Heeft u interesse in het werkboek met formats? Dan kunt u zich nu al (vrijblijvend) aanmelden via jzo@sociaalwerk.nl. Wanneer het werkboek gereed is, ontvangt u de uitnodiging en kunt u het werkboek aanschaffen (via de site van VKA). Heeft u daarna nog vragen over het invullen van de formats of het gebruik van de voorbeelden? Sociaal Werk Nederland organiseert samen met VKA op 25 januari in de ochtend, 30 januari in de middag, 8 februari in de middag Masterclasses: Invullen formats AVG (kosten €150,- excl BTW). Inschrijven voor één van de masterclasses is mogelijk wanneer het werkboek gereed is. Wij berichten u hier uiteraard binnenkort over.

Het volgen van de stappen in het werkboek en het invullen van de formats neemt niet weg dat wij het invliegen van de juiste expertise op sommige aandachtsgebieden van de AVG met klem aanraden. De praktijk is vaak weerbarstiger dan waar in de regelgeving rekening mee wordt gehouden. Het is bijvoorbeeld belangrijk de verschillende “stromen” van persoonsgegevens goed in kaart te brengen. Wie zijn de stakeholders en met wie wisselt u welke persoonsgegevens uit? Wat gebeurt er vervolgens met de persoonsgegevens die u uitwisselt? Heeft u wel of niet een Functionaris Gegevensbescherming nodig? Dit vergt het nodige uitzoekwerk en de nodige expertise zodat u als organisatie ook daadwerkelijk weet waar de persoonsgegevens zich bevinden en wat er mee gebeurt. Via de mantelovereenkomst die Sociaal Werk Nederland heeft gesloten, kunnen leden met korting de expertise inschakelen van Verdonck, Klooster en Associates.

Kijk in de kennisbank van het thema CAO en Juridische zaken voor meer informatie over de AVG.

Contactpersoon: Alexandra Krop, krop@sociaalwerk.nl

Lid wordenContact