Nieuwsbericht

Forse investering nodig voor langer thuis wonen 3,1 miljoen ouderen

Op 8 december 2017 geplaatst door

Behalve geld voor verpleeghuiszorg, is er dringend geld nodig voor goede zorg en ondersteuning voor de 3,1 miljoen ouderen die langer thuis blijven wonen. Sociaal Werk Nederland, de VNG, Federatie Opvang, NOOM, RIBW-Alliantie, Aedes en Habion hebben hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamerleden van de commissie VWS. Maandag 11 december vindt de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS plaats.

Het kabinet stelt structureel twee miljard euro beschikbaar als kwaliteitsgelden voor verpleeghuiszorg. Heel goed, want investeringen in verpleeghuizen zijn hard nodig. Maar daarmee zijn we er niet. Met name sinds de decentralisaties in 2015, is het streven om mensen in staat te stellen zo lang als ze kunnen of willen, zelfstandig te laten wonen. Veel bejaardenhuizen zijn gesloten.

Nederland telde begin 2017 ruim 3,1 miljoen 65-plussers. Daarvan zijn er 700.000 ouder dan 80 jaar. Nu al wonen zes op de zeven ouderen thuis, waarbij steeds meer mensen met dusdanige lichamelijke of psychosociale gebreken dat ze alleen met voldoende ondersteuning zelfstandig kunnen wonen.

Die ondersteuning kent letterlijk en figuurlijk vele gezichten: wijkverpleging, huisartsenzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, zingeving, bewegingsactiviteiten, valpreventie, hulp bij administratie, mantelzorg, sociale activiteiten, enz. Deze voorzieningen vormen samen de sociale basis voor ouderen in hun eigen buurt.

Veel ouderen voelen zich bezwaard om een beroep te doen op hun sociale netwerk, of ze hebben geen netwerk (meer). Het SCP concludeerde deze week in haar rapport dat een groeiende groep ouderen zich eenzaam voelt. Bovendien hebben ze naarmate ze ouder worden steeds meer zorg nodig. Maar zonder solide basisvoorzieningen in de wijk gaat het niet.

Sociaal Werk Nederland, de VNG, Federatie Opvang, NOOM, RIBW-Alliantie, Aedes en Habion vragen het kabinet om een deel van de investeringsmiddelen voor de verpleeghuiszorg (inclusief 180 miljoen euro voor het programma “Waardig ouder worden”) breder in te zetten voor extra capaciteit in de ondersteuning voor thuiswonende ouderen (Wlz, Wmo en Zvw Wijkverpleging).
Investeer in de gewenste transformatie door een onderzoeks- en innovatieprogramma op te zetten voor de sociale basisinfrastructuur, gericht op het zelfstandig thuis wonen van ouderen.
Stimuleer vanuit VWS integraal, niet-verkokerd beleid ter verbetering van de kwaliteit van leven voor ouderen: gezamenlijk vanuit de Directie Publieke Gezondheid (PG), Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, Directie Patiënt en Zorgordening (PZo), Directie Curatieve Zorg (CZ) Directie Langdurige Zorg (DLZ), Directie Maatschappelijke ondersteuning vanuit de gedachte: meer welzijn, minder zorg.

Nu de beweging naar zelfstandig thuis wonen de komende regeerperiode het centrale uitgangspunt van beleid blijft, moeten we haast maken met het investeren in de regionale en lokale basisvoorzieningen die dat mogelijk maken.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten