Nieuwsbericht

Schuldhulpverlening moet preventiever en effectiever

17 oktober 2017 | 3 minuten lezen

Voor mensen met schulden biedt het Regeerakkoord weinig nieuws, stelde lector Nadja Jungmann onlangs. ‘Uiteindelijk denk ik dat dit akkoord niet het grote verschil gaat maken voor het doel dat het kabinet wil bereiken, namelijk het écht aanpakken van schuldenproblematiek.’
Ook de VNG wil de lat graag hoger leggen als het gaat om een vernieuwende en effectievere schuldenaanpak..
Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt rond armoede en schulden, integendeel. Vlak voor de zomer werd het innovatieve project Moedige Mensen1 succesvol afgerond. Projectleider Jacqueline Beekman: ‘In vijftien regio’s zijn netwerken gestart met onder meer sociaalwerkorganisaties, bedrijven, de Rabobank, gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Samen gaan ze het bestrijden van armoede en schulden een nieuwe draai geven. Die bijeenkomst was direct ook de start van Moedige Mensen2. Dankzij een vervolgsubsidie van SZW is er in iedere deelnemende regio een kwartiermaker aangesteld, die helpt de gebundelde energie en ambities in een vat te gieten. Na een tweedaagse Summerschool in Deventer zijn de kwartiermakers op 1 september officieel aan de slag gegaan.’

Bank gaat vol aan de bak
Minstens zo belangrijk op de Moed-en-Morgendag was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Rabobank en Sociaal Werk Nederland. ‘Dat is echt een doorbraak, we hebben uitgesproken en vastgelegd dat we deze aanpak landelijk gaan uitrollen.’
De deelname van de Rabobank is beduidend meer dan een bemoedigend schouderklopje. ‘Ze gaan vol aan de bak. Ze leveren menskracht voor de stuurgroep en we hebben een subsidie aangevraagd bij de RaboBank Foundation. Dat zorgt ervoor dat Moedige Mensen2 body, sturing en ondersteuning krijgt. En dat moet ook want we willen van 15 naar 100 regio’s.’
Hónderd? ‘Absoluut. En dat kan! Wekelijks bezoeken Paul Bakker (Rabobank) en ik sociaalwerkorganisaties en lokale Rabobanken die ook mee willen doen.’

Eerst van 15 naar 25
Als het goed is leiden die gezamenlijke inspanningen in de loop van januari 2018 tot tien nieuwe netwerken. Jacqueline Beekman: ‘Dus dan zitten we al op 25 in totaal.’
Ondertussen worden ook de ontwikkelingen in de bestaande vijftien netwerken gevolgd. ‘Daarvoor gebruiken we Dialoognet, dat is software om kennis te delen, van elkaar te leren en vast te leggen wat het oplevert en wat beter kan. Zo bouwen we meteen aan een landelijke benchmark, heel lean en mean. Bovendien gaat Bureau Bartels onderzoek doen; bij alle vijftien netwerken kijken ze naar het proces en bij vijf ook naar het effect.’ Bovendien is er op 16 november een masterclass voor alle kernteams van de netwerken. Daar gaat het onder andere over hoe je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid invult.’

Schouders eronder
Tot zover Moedige Mensen. Maar er is meer, want ondertussen wordt ook hard gewerkt aan Schouders eronder, het landelijke programma voor betere schuldhulpverlening. Jacqueline Beekman: ‘Meer vakmanschap ontwikkelen bij iedereen die actief een rol speelt in schuldhulpverlening, zodat je schulden eerder kan signaleren en beter kan verhelpen. Dat doen we samen met Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK en de VNG.’
Ook hier zijn inmiddels kwartiermakers aangesteld, al heten die in dit verband “gangmakers”. ‘Het zijn er nu twintig, onder wie een flink aantal die ook kwartiermaker zijn voor Moedige Mensen. Je hoeft immers niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.’

Schuldhulpverlening moet preventiever en effectiever
“Schouders eronder” is voortgekomen uit de evaluatie van de Schuldhulpverlening. Jacqueline Beekman: ‘Er gaat heel veel geld om in schuldhulpverlening, omdat we aan de voorkant te veel kansen laten liggen. Met betere signalering en nauwere samenwerking kun je beginnende schulden beter bestrijden en mensen vroegtijdig motiveren hun gedrag te veranderen. Maar daar moet de hele keten goed voor zijn ingericht. We moeten toe naar permanent lerende organisaties, die aansluiten op wat er in hun omgeving gebeurt. De problemen van burgers moeten leidend zijn, niet het eigen onwrikbare systeem.’
Binnenkort starten ook pilots met partijen die dat verandertraject in willen gaan. ‘We willen “ketenbreed” een beeld krijgen van wat wél werkt en wat niet, en hoe het beter kan. Dat vraagt om experimenteerruimte.’
Wat verwacht je daarbij van sociaalwerkorganisaties? ‘Dat ze zich nog bewuster zijn van hun rol in de wereld van armoede en schulden, ook als ze zelf niet aan schuldhulpverlening doen. Binnen de sociale basisstructuur kunnen ze preventief een grotere rol spelen en lokaal het gesprek aangaan om de samenleving gezond te houden.’

Lid wordenContact