Nieuwsbericht

De invoering van de wet IKK en wet Harmonisatie

21 september 2017 | 2 minuten lezen

Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren krijgen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen te maken met wijzigingen op grond van de wet IKK en de wet Harmonisatie. De cao-tafels Kinderopvang en Sociaal Werk werken een deel van de wijzigingen uit in de cao's.

Op dit moment leven veel vragen bij medewerkers en organisaties uit de betrokken branches over wat er nu precies gaat gelden aan diploma- en opleidingseisen vanaf 2018 en welke opleidingen daartoe geschikt zijn. Op deze pagina wordt, voor zover nu mogelijk is, meer informatie gegeven over de uitwerking van deze wetswijzigingen door de cao-tafels Kinderopvang en Sociaal Werk.

Belangrijk vooraf
Hoewel veel organisaties al aan de slag willen met het inregelen van de nieuwe voorwaarden en met het toenemende aanbod aan scholing op de nieuwe thema’s is het goed te weten dat de duidelijkheid over de precieze diploma-eisen en kwalificatiecriteria en te volgen opleidingen vanaf eind september wordt verwacht. De definitieve (letterlijke) teksten van de regelingen vanuit het ministerie zijn in september bekend gemaakt. De cao-tafels werken  dit alles zorgvuldig uit in de cao’s. Er wordt alles in het werk gesteld om te zorgen dat organisaties en medewerkers vanaf dit najaar hierop de benodigde acties kunnen organiseren en ook dan starten met het organiseren van (bij)scholingen.

Wetswijziging en cao’s
Veel algemene informatie over de wetswijzigingen is te vinden op Veranderingenkinderopvang.nl. 
In 2016 sloten alle branchepartijen samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK); de wetswijzigingen zijn daar een uitwerking van. Zij spraken ook af dat de branchepartijen veel onderwerpen zelf uitwerken en regelen in de cao’s, zoals nu ook al de kwalificatie-eisen in de cao’s zijn opgenomen.

De wetswijzigingen worden vanaf 1 januari a.s. of vanaf 1 januari 2019 van kracht. Het ministerie van SZW heeft nu de besluiten (AMvB’s) en regelingen gepubliceerd op Veranderingenkinderopvang.nl. Vanuit het ministerie van SZW was er al een informatiebrochure en een brief voor alle betrokken partijen met daarin de voorgenomen regelgeving.

In de regelingen staat bij diverse onderwerpen dat de meest actuele cao’s de precieze regels weergeven, zoals ook nu al in de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zo werken ook de twee cao-tafels gezamenlijk nu de onderwerpen uit en hebben die bijna klaar. Dan vormen de wet, de zgn. lagere wetgeving en de cao’s een logische opeenvolging .
Daarmee weten werkgevers en werknemers uiterlijk eind september wat nog voor en wat na 1 januari moet worden geregeld. Uiteraard verzorgen de cao-tafels daarna verdere uitwerking van de informatie. 

Voor meer infomatie over de volgende onderwerpen, zie hier op de  website van het FCB: Kwalificatie-eisen beroepskrachten; de pedagogisch beleidsmedewerker/coach; extra scholing voor het werken met 0-jarigen; voorschoolse educatie; taaleis; stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 

Lid wordenContact