Nieuwsbericht

Reminder: inspiratiebijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen en het sociaal domein

19 september 2017 | 1 minuut lezen

Met veel plezier nodigen we u uit voor een speciale bijeenkomst op 29 november as. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Sociaal Werk Nederland een ochtend met de 21 Gouden Gemeenten en alle sociaalwerkorganisaties over ‘hun’ sociaal domein.

Nog nooit is er zoveel veranderd in het lokale bestuur als in de periode 2014 – 2018. De wethouders die hier vorm hebben aangegeven gaan het laatste halve jaar van hun bestuurlijke periode in.

Lef, vertrouwen en daadkracht
Dat is een greep uit de ingrediënten die tot een succesvolle transformatie van het sociaal domein leiden. Vlak voor de zomer van 2015 presenteerde Sociaal Werk Nederland voor het eerst 10 Gouden sociale Gemeenten.

Het bleek aanstekelijk: andere gemeenten vroegen zich af wat ze moesten doen om óók dat predicaat te krijgen. In maart 2017 resulteerde dat in elf nieuwe Gouden Gemeenten, voorgedragen door sociaalwerkorganisaties met wie de gemeenten samenwerken.

Woensdagochtend 29 november: kennisdelen
Deze bijeenkomst organiseren we omdat we gemerkt hebben dat zowel gemeenten als de sociaalwerkorganisaties duidelijk de behoefte hebben om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. We trappen af met een inleiding van een gezaghebbende spreker over belangrijke maatschappelijke trends en uitdagingen in het sociaal domein, en de rol van verschillende partijen daarin. Gemeenten, de verschillende stakeholders en burgerinitiatieven.

Nieuwe publicatie
We presenteren ook de nieuwe publicatie Gouden Formule van nieuwe Gouden Gemeenten. De komende weken kunt u benaderd worden door redacteuren van het tekstbureau Schrijf-schrijf uit Utrecht. Zij gaan de nieuwe 10 Gouden Gemeenten interviewen.

Zeer binnenkort volgt het programma. 

Lid wordenContact