Nieuwsbericht

Geef zwerfjongeren een briefadres

21 augustus 2017 | 1 minuut lezen

Gemeenten kunnen briefadressen verstrekken aan zwerfjongeren (en andere kwetsbare groepen), zodat zij weer op de radar komen bij hulpverleners en gemeente. Een briefadres is belangrijk omdat inschrijving in de BRP nodig is voor het afsluiten van een zorgverzekering en het aanvragen van een uitkering. Door goede samenwerking tussen Burgerzaken en Sociaal domein kunnen jongeren in een kwetsbare positie beter worden geholpen.

Toch blijft in sommige gemeenten het toekennen van een briefadres een heikel punt, vanwege de botsing tussen een strikte handhaving van de wet en een flexibelere interpretatie omwille van betere ondersteuning van bijvoorbeeld zwerfjongeren. Vandaar het stappenplan van de VNG dat gemeenten daarbij helpt.

Nieuw: Stappenplan Inschrijven van BRP op een briefadres
Dit voorjaar organiseerde het ministerie van BZK een serie bijeenkomsten over betere samenwerking tussen burgerzaken en het sociaal domein bij inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) op een briefadres.
De bijeenkomsten leverden veel goede inzichten op. Die zijn opgenomen in het stappenplan dat samen met een aantal gemeenten is ontworpen.
Het stappenplan is te downloaden via dit nieuwsbericht:

Aanpak jongeren 16-27 jaar
Voor een goede ondersteuning van kwetsbare jongeren (15% van alle Nederlandse jongeren) is een briefadres onontbeerlijk. Het stappenplan is dan ook een goede zaak, vindt Ernst Radius (senior adviseur Sociaal Werk Nederland). ‘In het Manifest “Hou ze erbij: voorkom uitsluiting jongeren” dringen we niet voor niets aan op een integrale aanpak voor jongeren. Samenwerking tussen instanties is daarvoor cruciaal. Dit stappenplan is een mooi voorbeeld van die samenwerking. Ook als jongerenwerler kun je dit samen met jongeren bereiken: in Apeldoorn had een actie succes. ’

Zie ook: Aanpak jongeren 16-27 en de Kamervragen van tweedelamerleden Nine Kooiiman en Jasper van Dijk mbt toename Zwerfjongeren

Lid wordenContact