Nieuwsbericht

Sprank (Divosa): Wacht niet tot het kind vastloopt

17 augustus 2017 | 2 minuten lezen

Het blad Sprank van Divosa bracht in juni 2017 een zeer lezenswaardig artikel over voorkomen van jeugdzorg door inzet op vroegsignalering en preventie in de Gouden Gemeente Ede. Een leerpoces.

Na de transitie in 2011 kwam de preventie in Ede (..) onder druk te staan. “Het CJG ging als indicatiebureau werken en kreeg het zo druk met beschikkingen en crisishulp, dat het de preventietaak niet kon uitvoeren.” Dat was niet de bedoeling. Besloten werd om een ‘knip’ te maken. De sociale teams houden zich nu bezig met de crisis en multiproblematiek, het CJG met preventie en vroeghulp in de wijk. Het programma Kijken en Doen is inmiddels opgenomen in het bredere programma ‘Vroeghulp’ voor kinderen tussen de 0 en 7 jaar.

Jeugdhulpverlener Conja van Zetten, verbonden aan het CJG, benadrukt het belang van vroegsignalering. “We gaan veel meer de wijk in en bieden laagdrempelige ondersteuning. Ouders zijn vaak onzeker en vinden het fijn dat iemand even meekijkt.” Door haar ervaring in de zware jeugdzorg weet Van Zetten heel goed wat voor ellende voorkomen kan worden. “Depressieve kinderen, schooluitval, middelengebruik, ...” 

Vraag je die school naar het eerste signaal dat er iets mis zou kunnen gaan, dan hoor je dat ze dat op de eerste dag, bij de overdracht van de basisschool, al zagen.” (..) “Daarom is schoolmaatschappelijk werk zo belangrijk. Niet wachten tot een kind vastloopt en niet te bang zijn om naar zachte of kleine signalen te luisteren. Ook letten op de kinderen van wie de ouders in een vechtscheiding liggen en bij wie de armoede thuis groot is. Dat zijn de bekende triggers.”

Migranten bereik is nog een uitdaging, zeker na de rellen van enkele maanden geleden. "Uit onderzoek bleek (..) dat we in de wijk wel degelijk aan preventie hebben gedaan, maar dan te veel op projectbasis. We moeten daar standaard geld voor uittrekken. Dat doen we nu ook. Maar het blijft een struggle om deze jongeren en hun families te bereiken.”

Tot slot moeten we het nog even hebben over hechting. Onlangs werd in Ede al een bijeenkomst voor hulpverleners over het thema georganiseerd. Het idee komt uit Denemarken, waar wethouder Meijer tijdens een werkbezoek een jeugdinrichting bezocht. “Daar zijn er niet zo veel van in Denemarken. Ik vroeg de directeur wat de kinderen die bij hem terechtkwamen onderling gemeen hebben in het voortraject. Zijn antwoord was zonder aarzeling: onvoldoende hechting. De hechting tussen ouders en kind op vroege leeftijd blijkt echt bepalend.” 

Het hele artikel van Sprank vindt u hier.

Verder lezen over het belang van hechting, de schade door eenouderopvoeding, afwezige vaders: zie dit artikel uit de Groene

Sociaal Werk Nederland: deze thematiek valt onder de noemer ‘Bouwen aan de Basis’. Burgerschap ontwikkelen start voor je geboorte. Ben je welkom? Ben je arm of rjk? Hoor je erbij? Wat kunnen je ouders meegeven tijdens je opvoeding, en in hoeverre ervaar je dat jouw school, buurt, de samenleving op jou wacht, je ziet en helpt? In het Manifest Hou ze erbij: voorkom uitsluiting jongeren staat wat kinderen, ouders en buurten nodig hebben, en wat het sociaal werk daarin kan betekenen. De samenleving is verantwoordelijk voor de talentontwikkeling van jeugd, positief opvoeden en het naleven ven de Rechten van het Kind. Zoals Micha de Winter stelde: it takes a village to raise a child, en Verbeter de wereld, begin met opvoeden. 

Lid wordenContact