Nieuwsbericht

Nieuwe informatie over taalniveau 3F in de VVE

Eline Kolijn
10 juli 2017 | 1 minuut lezen

Organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is in mei 2017 gewijzigd op een aantal punten. Beroepskrachten in de voorschoolse educatie moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dit geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de kleine gemeenten (G-overig). De grote en middelgrote gemeenten (G37 en G86) hebben hier al eerder aparte bestuursafspraken over gemaakt. De kleine gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau. Met dit budget kunnen de beroepskrachten getoetst en eventueel geschoold worden om te voldoen aan het hogere taalniveau.      

Regiobijeenkomsten
In juni en juli vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F. Het landelijk vve-beleid en de kieswijzers voor toetsen en trainingen zijn uitvoerig toegelicht. Ook kwam de meest recente informatie aan bod over het nieuwe Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. In het najaar organiseert het Ondersteuningstraject vve een nieuwe ronde van vijf bijeenkomsten. De presentaties staan in de Kennisbank.

Publicaties
Vanuit het Ondersteuningstraject vve is een digitale handreiking ontwikkeld met tips voor de uitvoeringsvraagstukken bij de invoering van het verhoogd taalniveau en het inzetten van hbo’ers in de vve. Deze handreiking krijgt periodiek een update. Verder zijn er drie factsheets beschikbaar over het gewijzigde besluit, de gevolgen voor mbo-opleidingen en het aantonen van taalniveau 3F. De handreiking en de factsheets zijn hier  te vinden in de Kennisbank. U vindt daar ook de eerder gepubliceerde Kieswijzers taaltoetsen en taalcursussen van Sardes.

Filmpje
De peuterspeelzaalleidsters van Spring! Peuterspeelzalen in Hengelo hebben het toetsings- en scholingstraject al afgerond. In dit filmpje vertelt een van hen over haar ervaringen.

Lid wordenContact