Nieuwsbericht

Beroepsregistratie voor hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming

Janina van der Zande
27 juni 2017 | 2 minuten lezen

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle professionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming op hbo-niveau werken - of willen gaan werken - zich registreren in de kamer jeugd -en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Met de beroepsregistratie bij SKJ kunnen zij werkzaamheden uitvoeren, waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd geregistreerde professionals moeten worden ingezet. Daarnaast laten zij met beroepsregistratie zien dat ze de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. En dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van hun vak.

De brede beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet. Als werkgever pas je de Norm van de verantwoorde werktoedeling toe. Dat betekent dat alle professionals die je inzet vakbekwaam zijn, en dat je voor sommige werkzaamheden alleen geregistreerde professionals mag inzetten. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers.

Daarnaast zorg je ervoor dat professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. De norm van de verantwoorde werktoedeling is uitgewerkt in het Kwaliteitskader Jeugd.

Wat verandert er?
De jeugdhulp en jeugdbescherming zijn volop in ontwikkeling. De beroepsregistratie-eisen zijn zo vormgegeven, dat zij bijdragen aan wat het jeugdstelsel van professionals vraagt: werken als autonoom professional, werken vanuit eigen professionaliteit en het continu werken aan het eigen vakmanschap.

Beroepsregistratie staat niet op zichzelf, maar is een middel om professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming een impuls te geven. Dat is ook wat brancheorganisaties, beroepsverenigingen, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers en het onderwijs als uitgangspunt hebben gekozen bij de ontwikkeling van de (her)registratie-eisen.

De beroepsregistratie is ingericht rondom de elementen: opleiding / diploma, werkervaring, deskundigheidsbevordering en reflectie. Deze elementen zijn niet nieuw, maar de wijze waarop professionals invulling kunnen geven aan deskundigheidsbevordering en reflectie is anders dan voorheen.

In een portfolio kunnen professionals bijhouden hoe zij hun beroepsontwikkeling vormgeven. Dit portfolio beheren zij zelf. Bij deskundigheidsbevordering en reflectie hebben zij de vrijheid om zelf te kiezen voor vorm en inhoud die hen aanspreekt en die aansluit bij hun professionele ontwikkeling en dagelijkse werkpraktijk. Zij krijgen vormen aangereikt die door andere professionals, ook in andere sectoren, gebruikt worden en kunnen zich daardoor laten inspireren.

Registratie-eisen
Om zich te kunnen registreren moeten professionals voldoen aan registratie-eisen. Aan welke eisen voldaan moet worden, kan per professional verschillen. Er worden drie groepen professionals onderscheiden:

  • Professionals die al geregistreerd staan bij SKJ als jeugdzorgwerker. Voor hen is er een overgangsregeling.
  • Professionals die vooraangemeld zijn bij SKJ of nog niet geregistreerd zijn en die op 31 december 2017 werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming.

    Professionals die al vooraangemeld zijn, moeten kijken of zij aan de eisen voldoen en zich kunnen registeren. Afhankelijk van de combinatie van werkervaring en vooropleiding gelden er soms extra eisen bij de eerste herregistratie. SKJ maakt voor hen al wel een persoonlijk portfolio aan.
     
  • Professionals die nog niet werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij moeten eerst voldoen aan eisen rondom opleiding/ diploma.

Voor professionals die geregistreerd zijn in het BIG-register verandert er niets.

Meer informatie
Interactieve handreiking (zie bijlage)
In de interactieve handreiking “Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?” is op eenvoudige manier na te gaan voor welke professional welke (her)registratie-eisen van toepassing zijn.

Veelgestelde vragen (zie bijlage)
Dit document bevat veelgestelde vragen over beroepsregistratie en herregistratie.

Op PJ&J pagina aanbieders/werkgevers

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de helpdesk van SKJ. 
T: 030 - 3036477

Lid wordenContact