Nieuwsbericht

Kwaliteitslabel Sociaal Werk krijgt veel bijval van leden

Op 1 december 2016 geplaatst door

De commissie Kwaliteit kan tevreden zijn en kreeg veel lof toegezwaaid op de ALV van Sociaal Werk Nederland. Dankzij 359 stemmen voor (versus 9 tegen en 62 onthoudingen) kan de branchevereniging de boer op met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en de ondersteunende instrumenten daarvoor. Die zijn allemaal te vinden onder de nieuwe button, rechtsboven op de homepage van Sociaal Werk Nederland.

‘Laat uw professionals niet uitbuiten’
Een deel van de aanwezigen was ’s ochtends al aanwezig geweest bij een aparte bijeenkomst over het nieuwe Kwaliteitslabel. Hoogleraar Margo Trappenburg waarschuwde voor de-professionalisering van sociaal werkers en een te grote verschuiving van taken naar vrijwilligers die daarvoor moeten worden bijgespijkerd door notabene diezelfde sociaal werkers. ‘Laat uw professionals niet uitbuiten,’ hield ze de zaal voor.

IC of CI?
In het ochtendprogramma ging het ook over de uitkomst van de pilot waarin drie sociaalwerkorganisaties het Kwaliteitslabel uitprobeerden: binnen intercollegiale (IC) toetsing, toetsing door een certificeringsinstantie (CI), of een combinatie ervan. De nadruk op vakkundigheid en de gerealiseerde maatschappelijke baat viel in goede aarde. ‘Heel anders dan HKZ, ik werd er echt blij van.’

Alle ballen op de gemeenten
’s Middags tijdens de ALV hield Han Noten een inleiding, als ex-voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) die onlangs haar werk heeft beëindigd. ‘Te vroeg,’ vond hij, ‘want de transitie is nog lang niet af en was veel te bestuurlijk ingestoken. Een vervolgcommissie is niet nodig, maar wél een programmatische aanpak om problemen die in de huidige praktijk ontstaan op te pakken.’

Een opleiding voor werken in wijkteams?
Er ligt nog enorm veel oude-systeem-bureaucratie waar ‘de mensen in de praktijk knettergek van worden’, aldus Noten. ‘Die enorme bureaucratie, het registreren, de 160.000 productcodes jeugd-ggz en de scheve verhoudingen. Er zijn 1600 opleidingen voor zorg, maar er is niet één gespecialiseerde opleiding voor werken in wijkteams. Wat heeft de uitvoeringspraktijk nodig om burgers efficiënt te helpen om weer fatsoenlijk te kunnen leven? Daarover moet het gaan.’ 

‘Sociaal werk altijd aan tafel’
Minstens zo prikkelend sprak hij in zijn rol als burgemeester van het Overijsselse Dalfsen. Niet verwonderlijk, want Den Haag is voor hem passé. En dat zou voor sociaalwerkorganisaties ook zo moeten zijn, betoogde hij. ‘De macht is verschoven naar de gemeenten, daar gebeurt het, richt daar dan ook je aandacht op!’
In Dalfsen hebben ze dat al begrepen. ‘Als het gaat over het sociale domein zit sociaal werk áltijd aan tafel. Zij kennen de wijk het best.’
Hij riep het sociaal werk nadrukkelijk op de rol te pakken die nodig is, want als institutie is het sociaal werk nog onvoldoende aanwezig. Noten: ‘Zorg dat je aan tafel zit bij je wethouder, bij de directeur sociaal domein. Zorg dat ze weten wat je bijdraagt aan de vraagstukken van nu, zodat je zichtbaar bent als werksoort.’

Ledenonderzoek: Sociaal Werk Nederland mag er zijn
Sociaal Werk Nederland heeft bestaansrecht, vindt 85% van de leden die hun mening gaven in het recente ledenonderzoek. ‘Dat is veel, vergeleken met andere branches,’ aldus onderzoeker Ivan Pauwels op de ALV. Ook het overall-rapportcijfer (6,8) voor Sociaal Werk Nederland is prima: ‘De meeste brancheverenigingen scoren tussen 6 en 7.’

Meer betrokkenheid, grotere zichtbaarheid
Leden spraken aan statafels met elkaar over de conclusies van het ledenonderzoek en de uitwerking daarvan in het jaarplan. Het leverde uiteenlopende ideeën op om de betrokkenheid van leden te vergroten en het sociaal werk landelijk en lokaal nog meer zichtbaar te maken. Deze ideeën worden meegenomen in de verdere uitwerking van het jaarplan en de ontwikkeling naar een “vereniging 3.0”.

Gezaghebbend en onderscheidend
De ondertitel van het jaarplan geeft onze ambitie weer, aldus directeur Lex Staal: ‘Gezaghebbend en onderscheidend.’ Om dat te bereiken focust Sociaal Werk Nederland de komende tijd op vier actuele vraagstukken: participatie en toeleiden naar werk; economische zelfstandigheid en armoede; integratie in de buurt en polarisatie; opgroeien en opvoeden, burgerschap.
De leden konden zich erin vinden: het jaarplan en de begroting 2017 werden goedgekeurd.

Een zaak van de branche
Vervolgens werd het nieuwe Kwaliteitslabel gepresenteerd; inclusief een logo in twee varianten: mét en zónder het stempel “gecertificeerd”. Een uniek product voor een brancheorganisatie en een mooi resultaat van drie jaar intensief samenwerken met leden en gekwalificeerde bureaus.
Projectleider Marije van der Meij memoreerde dat het allemaal begon met de wens uit de branche zelf om als sociaalwerkorganisatie je kwaliteit gefundeerd te kunnen benoemen. ‘Alles draait om de kwaliteit van het professioneel handelen.’

Toetsbare normen
De kern van het nieuwe Kwaliteitslabel bestaat uit 52 toetsbare normen, die voortvloeien uit de branchewaarden en de branchecode. Marije van der Meij: ‘Het Kwaliteitslabel is iets van onszelf; wij beheren het, wij passen het zo nodig aan.’
De leden waren er blij mee. ‘Alle waardering voor dit prachtige kwaliteitssysteem.’
De komende twee jaar moeten we er met z’n allen alles aan doen om het nieuwe Kwaliteitslabel te laten landen in de branche en bij gemeenten, was de afsluitende oproep van voorzitter Marijke Vos. ‘Laten we ervoor zorgen dat het label leidend wordt als het gaat om de kwaliteit van sociaal werk.’

Lees het hele verslag van de ALV.

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten