Nieuwsbericht

Eind 2016 bijna 2.950 fte buurtsportcoaches

23 november 2016 | 1 minuut lezen

De 371 Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de Brede Impuls Combinatiefuncties / Buurtsportcoaches realiseren eind 2016 bijna 2.950 fte. terwijl van de gemeenten de inzet van 2.900 fte. wordt geëist. Dit tonen uitkomsten van recente onderzoeken aan. Alle betrokken partijen zijn tevreden over deze ontwikkeling.

In 2014 deden nog 378 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij realiseerden in dat jaar gezamenlijk 2.607 fte en daarmee 91% van de norm.

Gemeenten regelen cofinanciering
Uit de laatste outputmonitor van BMC blijkt dat het Rijk 58 miljoen euro voor de combinatiefuncties / buurtsportcoaches betaalt via een uitkering in het gemeentefonds. Gemeenten cofinancieren zelf circa 60 miljoen euro, terwijl andere partijen nog eens 27 miljoen euro bijdragen.
Het hele bericht vindt u hier.

Lid wordenContact