Nieuwsbericht

Verdeling GOAB-middelen 2017

Eline Kolijn
17 november 2016 | 1 minuut lezen

De verdeling van de middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) voor 2017 zijn bekend. Binnen dit budget vinden twee verschuivingen plaats:

 

- Vanaf 2017 worden de extra middelen voor de 3F (taalniveau) scholing en toetsing aan de G86 onttrokken en worden deze middelen overgeheveld naar de overige gemeenten.

- Voor de kleine gemeenten is €5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat budget is deels bedoeld voor een kwaliteitsimpuls in deze gemeenten en deels voor gemeenten met een klein schoolgewicht zodat zij ten minste één vve-groep kunnen inrichten.

 

In bijgaand Excelbestand vindt u het totale goab-budget voor 2017 per gemeente. De extra middelen voor 3F zijn daar onderdeel van en zijn in de volgende kolom gespecificeerd. Daarnaast is het extra budget beschikbaar voor de kleine en middelgrote gemeenten gesteld, dat vindt u in de laatste kolom.

 

De beschreven bedragen zijn onder voorbehoud van de officiële beschikkingen van DUO. Er kunnen aan de genoemde bedragen geen rechten worden ontleend.

 

Overigens werkt Sander Dekker samen met het CBS aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor de OAB-middelen. Deze systematiek moet vanaf 2018 in werking treden.

Bijlagen

Lid wordenContact