Nieuwsbericht

Nationaal Eenzaamheid Congres 2016

Janina van der Zande
22 september 2016 | 2 minuten lezen

Het was flink druk op 22 september in de burgerzaal van het Stadhuis in Rotterdam. Het Nationaal Eenzaamheid Congres trok veel sociaal werkers, beleidsmedewerkers, bestuurders en andere betrokkenen bij het thema eenzaamheid naar de havenstad.

Al snel bleek Rotterdam de perfecte keuze voor dit congres. Hugo de Jonge, wethouder gemeente Rotterdam, vertelt ons dat de helft van de Rotterdammers aangeeft eenzaam te zijn. Dit is boven het landelijke gemiddelde van zo’n 40%. 

De wethouder vertelt ons meer over het ‘Voor Elkaar programma’, voor veel Rotterdammers inmiddels een bekend begrip. Eenzame ouderen van 75+, waar het programma een focus op heeft, worden bezocht in de stad en naar hun persoonlijke situatie geluisterd. Hugo de Jonge noemt het een “intensieve wijkgerichte aanpak”. De kernvraag waar de gemeente nog mee worstelt is ‘hoe kunnen we de vraag-verlegendheid doorbreken bij ouderen’ als het gaat om eenzaamheid?

Een kleine discussie ontstaat over het NRC-artikel dat onlangs verscheen over de eigen verantwoordelijkheid van ouderen. Dat zij zelf hun eigen netwerk moeten opbouwen voor de oude dag. De wethouder noemt dit een kil artikel ‘in zo’n maatschappij wil niemand leven’. Een paar bezoekers noemen deze mening te kort door de bocht. Lees hier dat artikel en vorm een eigen mening.    
 

Presentatie genomineerden prijs
Eerder is bericht dat tijdens dit congres de Nationaal Eenzaamheid Prijs zou worden uitgereikt. Vooraf zijn de genomineerden bekend gemaakt. Dit zijn Beauty voor de senior, Join us en OOPOEH.
Op deze dag konden zij zich presenteren, zodat het publiek daarna kon stemmen. De winnaar is OOPOEH geworden, een initiatief waarbij ouderen gekoppeld worden aan een huisdier en hun baasje. Bij OOPOEH is er sprake van een winwin-situatie, omdat huisdieren een positief effect hebben op de ouderen die vaak zelf jarenlang een huisdier hebben gehad en dit missen. Ze komen tevens meer in beweging (uitlaten, knuffelen etc) en er ontstaan mooie vriendschappen tussen de oudere en het baasje van het huisdier die iets met elkaar delen: de liefde voor het dier. 

Lokale aanpak eenzaamheid
Meike Heessels (HAN), Ineke Wevering (Transmuraal Netwerk Midden-Nederland), Willy Oldengarm (Timpaan) en Jacqueline Kremer (Humanitas) vertellen over hun succes formules. Werken vanuit je hart lijkt een basis voor werken met eenzame mensen. Vandaaruit leer je luisteren en beter samenwerken.  

Al met al een mooie aftrap voor de komende Week tegen Eenzaamheid!  
Sociaal Werk Nederland is kernpartner van CoalitieErbij. 

Lid wordenContact