Nieuwsbericht

D66 wil leerrecht vanaf 2,5 jaar

Eline Kolijn
6 september 2016 | 1 minuut lezen

Vorige week presenteerde D66 zijn verkiezingsprogramma 2017-2021. In het programma schrijft de partij een leerrecht te willen voor alle kinderen: "D66 wil dat kinderen vanaf 2,5 jaar het recht krijgen om te leren omdat de eerste levensjaren cruciaal zijn in de ontwikkeling. Ouders kunnen hun kind laten deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie of een 0-groep, met minimaal 1 begeleider die is opgeleid op HBO-niveau. D66 zorgt zo dat eventuele (taal-)achterstanden bij peuters vroeg worden gesignaleerd en aangepakt." De partij zegt verder voorstander te zijn van brede scholen, waarin naast regulier onderwijs kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur een plaats hebben.

Sociaal Werk Nederland pleit, samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-raad en VNG, al langer voor een ontwikkelrecht voor kinderen vanaf 2 jaar, in integrale voorzieningen. De 60 miljoen euro die het kabinet eerder uittrok (voor een aanbod voor kinderen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag) is een eerste stap in de richting van een basisvoorziening.

Kinderopvang moet volgens D66 verder simpel en effectief zijn met een beperkt aantal regelingen en financieel toegankelijk. De partij hecht 'grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde medewerkers met goede beheersing van de taal.'

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 vindt u in de bijlage bij dit bericht.

Lid wordenContact