Nieuwsbericht

Overleg met VWS over financiering professionaliseringsplan Sociaal werk vordert

22 augustus 2016 | 1 minuut lezen

Op 18 augustus 2016 overlegde Sociaal Werk Nederland samen met BPSW (beroepsvereniging), LOC (cliëntenorganisatie) en MOVISIE opnieuw met VWS en VNG over de uitvoering van de motie van Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66).

Centraal stond het professionaliseringsplan dat we samen met de genoemde partners hebben opgesteld. VWS en VNG steunen dat plan op hoofdlijnen. Begin september gaat het overleg over de meerjarige financiering verder, aan de hand van een uitgewerkte versie van het plan.

Professionaliseringsplan
Het plan bestaat uit drie samenhangende onderdelen: cliëntgericht werken, beroepsontwikkeling en kennisontwikkeling. Het plan moet tot een (zichtbare) verbetering van de praktijk leiden. Dat betekent volgens ons bijvoorbeeld:

  • dat de manier waarop organisaties en gemeenten feedback ván en inspraak dóór cliënten organiseren beter aansluit bij de behoeften van cliënten en ook daadwerkelijk invloed heeft op beleid(sverandering);
  • dat professionals beter kunnen onderbouwen waarom ze doen wat ze doen. Die uitleg omvat inhoudelijke kennis, strategisch inzicht, kostenbewustzijn én de ethische kant van de zaak;
  • dat gemeenten vooraf en tussentijds goed zicht krijgen op de kwaliteit en het vakmanschap van hun aanbieders.

Voorgeschiedenis
Eind 2015 stemde de Tweede Kamer met kamerbrede steun in met de motie van Otwin van Dijk en Vera Bergkamp. Die motie pleit voor herwaardering van het vak van sociaal werker en verzoekt het kabinet een professionaliseringsslag in het sociaal werk te stimuleren.

Direct daarna startten we samen met onze partners in het Actieprogramma Professionalisering W&MD het overleg met VWS en VNG over de uitvoering van deze motie. Via het Actieprogramma organiseren we samen met beroepsverenigingen, vakbonden, hbo- en mbo-onderwijs al sinds 2012 acties die nodig zijn om sociaal werkers voldoende toe te rusten voor de vragen van deze tijd, zoals de Competenties maatschappelijke ondersteuning en ‘het Huis van de Sociaal Werker’.

Mede dankzij aandringen en lobbywerk vanuit Sociaal Werk Nederland beloofde staatssecretaris Van Rijn in juni aan de Kamer meer vaart te maken met de uitvoering van de motie. De bedoeling is nu dat er in september 2016 afspraken liggen met de branche over (meerjarige financiering van) het professionaliseringsplan voor het sociaal werk. Wat ons betreft gaat dat lukken.

Lid wordenContact