Nieuwsbericht

Laat mij niet los! Jongeren bieden Tweede Kamerlid Loes Ypma 10 Jeugdhulp-Tips aan

28 juni 2016 | 2 minuten lezen

Er moet een doorgaande, integrale aanpak komen voor kwetsbare jongeren die 18+ worden. Met een doordacht, individueel actieplan op maat. Alleen zo kunnen deze jongeren die van huis uit geen vangnet hebben, de toekomst op het gebied van scholing, huisvesting en financiën aan, en stranden ze niet in het gat van bureaucratie, schulden en stress. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in de aanloop naar de behandeling van de voortgang van het nieuwe Jeugdstelsel, 30 juni in de Tweede Kamer. Ook moeten huisartsen en sociaal werk/jongerenwerk (beter) gaan samenwerken.

Jeugdtop
Voorafgaand aan het Kamerdebat werd op dinsdag 28 juni in Den Haag de Jeugdtop gehouden. Daar gingen jongeren en lokale en landelijke bestuurders in gesprek over de manco’s in jeugdhulp en hoe het stelsel effectiever kan. Sociaal Werk Nederland presenteerde daar samen met jongeren van sociaalwerkorganisatie MJD uit Groningen Tien Tips voor Politici en een korte film.

10 Tips voor Loes Ypma (PvdA)
De tips variëren van ‘van 270 euro kan ik geen maand leven, laat staan met een baby’, tot ‘help schulden afbetalen, zorg voor opvang en begeleid wonen’ en ‘bevorder oplossingsgericht werken en talentontwikkeling’. De jongeren hebben de Tips tijdens een lunch op 28 juni aangeboden aan Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA). Zij vroeg onlangs in een motie aandacht voor goede begeleiding rond financiën, huisvesting en scholing voor deze jongeren.

Zonder maatwerk lopen jongeren vast
Jongeren die van huis uit nauwelijks begeleiding of een vangnet hebben, stranden zonder maatwerk en hulp van buitenaf. Maatwerk en hulp zijn bijvoorbeeld nodig bij het organiseren van hun verdere werk of scholing, omdat ze vaak verbrokkelde levens achter de rug hebben en niet voldoen aan de regeltjes voor een vervolgopleiding. Ook vanwege schulden en gebrek aan huisvesting/begeleid wonen of omdat ze tienermoeder zijn is extra steun nodig bij huisvesting, opleiding en inkomen. Gemeenten moeten deze 18- en 18+ doelgroep toegespitste hulp bieden vanuit de Wmo.

Jongerenwerk en Jimmy’s
Lokaal sociaal werk en dan met name het jongerenwerk helpt deze jongeren wel, maar de capaciteit is onvoldoende. Jongeren in Groningen hebben het geluk dat de gemeente en sociaalwerkorganisatie MJD daar een voorziening voor heeft: Jimmy’s. Samen met hun jongerenwerker van Jimmy’s hebben de Groningse jongeren de tien punten opgesteld en wonen ze de Jeugdtop bij.

Help jongeren met maatwerk: ontregel, ontkoker
Sociaal Werk Nederland levert tijdens de Jeugdtop input vanuit het sociaal werk op de thema’s die tijdens de Jeugdtijd geagendeerd zijn: preventie, ouderbetrokkenheid, het vakmanschap van jeugdhulp en 18+jongeren. Sociaal Werk Nederland pleit daar voor het ontschotten van domeinen op gemeentelijk en landelijk niveau, eerdere en doorgaande ondersteuning van jongeren ook na hun 18e en versterken van samenwerken tussen de verschillende professionals. De behoefte van het kind of de jongere hoort samen met de input van ouders uitgangspunt te zijn bij het opstellen van maatwerkplannen.

In de bijlage de Kaart met 10 Tips voor politici Jeugdtop 2016, en het artikel over Jimmy's in Trouw.
VNG en NJI maakten de handreiking 18- naar 18+. Sociaal Werk Nederland werkte hieraan mee. De handreiking vindt u hier. 
En hier meer informatie over behandeling Jeugdstelsel, Kamerbrief V&J en VWS.

Lid wordenContact