Nieuwsbericht

Commissie-Wolfsen onderstreept belang sociaal-raadsliedenwerk

2 december 2015 | 2 minuten lezen

Het Nederlandse stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand is goed, maar kan nog beter: voor de burgers die er gebruik van maken, voor de mensen die erin werken en voor het rechtsbestel als geheel. Dit concludeert de commissie gesubsidieerde rechtsbijstand onder voorzitterschap van mr. A. (Aleid) Wolfsen. Herijking van het stelsel is nodig, zodat de juiste rechtsbijstandsverlener het juiste werk kan doen. Dat verbetert de toegang tot het recht voor de burger en zorgt ervoor dat gemeenschapsgeld beter wordt besteed. Nodig daarvoor is een sterkere regie over het stelsel en het verhelpen van knelpunten hierin.
De MOgroep/LOSR leverde samen met MEE Nederland schriftelijk input aan de commissie. Bovendien heeft de LOSR tweemaal ingesproken bij de commissie en praktijkvoorbeelden aangehaald, bij monde van Hannah Oberzaucher (Sociaal Raadslieden Lumens Groep, Eindhoven).

Eigen bijdrage omlaag
De toegang tot het recht staat voorop, vindt de commissie-Wolfsen. Daarom wil de commissie de eigen bijdrage voor rechtszoekenden flink verlagen. De tarieven voor sociaal advocaten moeten juist iets omhoog, stelt de commissie.
Een andere voorgestelde verbetering is de splitsing in eerstelijns- en tweedelijnsrechtsbijstand. De eerstelijnsbijstand wordt dan verleend door Sociaal Raadsliedenwerk, MEE, juridische hulpverleners van het Juridisch Loket en een aantal advocaten die eerstelijns juridische hulpverlening doen.

Goede eerstelijnsrechtsbijstand voorkomt rechtszaken
De MOgroep/LOSR kan zich vinden in dat onderscheid. Sociaal raadslieden geven nu al de eerstelijnsrechtsbijstand, zoals de commissie-Wolfsen die beschrijft: brieven schrijven, lichte bezwaren, formulieren invullen en klachten indienen. De commissie onderkent ook het belang van dat werk, omdat sociaal raadslieden zodoende al veel problemen kunnen oplossen en er dus geen dure tweedelijns rechtsbijstand nodig is.

Gecertificeerde dienstverleners?
Het rapport van de commissie ligt nu bij minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De MOgroep/LOSR wil wel de vinger aan de pols houden. Bijvoorbeeld omdat de commissie voorstelt om ook in de eerstelijn met “gecertificeerde dienstverleners” te werken. Op zich prima, maar nu is nog niet duidelijk waaraan deze gecertificeerde dienstverleners moeten voldoen. Omdat er echter ook (op dat rechtsgebied gespecialiseerde) advocaten in de eerstelijns dienstverlening mee zullen draaien, bestaat het gevaar dat de eisen voor de ‘certificering’ zo hoog worden geschroefd, dat sociaal raadslieden hier moeilijk aan kunnen voldoen.
Sowieso start er in 2016 een beroepsregistratie voor sociaal raadslieden, als onderdeel van de beroepsregistratie Sociaal werk bij het Registerplein. Op die manier zullen sociaal raadslieden gecertifieerd worden.
 

Volg de ontwikkelingen op de voet en kom naar het grote Congres Sociaal Raadsliedenwerk dat de MOgroep/LOSR organiseert op 27 januari 2016. Aleid Wolfsen is er een van de sprekers.

Lid wordenContact