Nieuwsbericht

Sociaal werk en onderwijs ideale tandem

1 december 2015 | 1 minuut lezen

‘Sociaal werk en onderwijs kunnen heel veel aan elkaar hebben en van elkaar leren.’ Dat is de stellige overtuiging van jeugd- en jongerenwerker Antoinet Wijnakker van RMC Radius in het Brabantse Cuijk. Waar het volgens haar om draait is dit: als een kind niet lekker in zijn vel zit, heeft dat gevolgen voor zijn gedrag en leerprestaties. Dan kun je als docent wel met de ouders praten, maar vaak is er veel meer nodig. Veranderingen in de thuissituatie met name: van schuldsanering tot de aanpak van huiselijk geweld, van zinvolle vrijetijdsbesteding tot het overbruggen van de digitale generatiekloof. Dat is precies het terrein van de sociaal werker. ‘En dan geen lange intakes of diagnosestellingen, maar iemand simpelweg de vraag stellen: wat kun je morgen al anders doen?’

Onderwijs is meer dan cognitieve vaardigheden ontwikkelen
Praktijkvoorbeelden zijn vaak smeuïg en illustratief maar raken niet altijd de kern van wat een jongerenwerker werkelijk doet, waarschuwt Antoinet Wijnakker. ‘Dat geldt ook voor de samenwerking met het onderwijs. Waar het volgens mij om gaat is dat onderwijs geen eiland moet zijn, zeker als je erkent dat het op school niet alleen gaat om het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Onderwijs heeft immers raakvlakken met allerlei andere onderdelen van de maatschappij: gezin, vrije tijd, buurt, zorg, participatie, werk, verenigingsleven, noem maar op. En die raakvlakken moeten snijvlakken worden: de cirkels rondom het onderwijs moeten als het ware meer bínnen de onderwijscirkel worden getrokken. En dan komt de sociaal werker in beeld, want die heeft de expertise en het netwerk om de daarvoor benodigde verbindingen tot stand brengen.’

Lees het hele interview met Antoinet Wijnakker in de bijlage. Het artikel is onderdeel van de input die de MOgroep heeft geleverd aan het Platform Onderwijs 2032.

Bijlagen

Lid worden