Nieuwsbericht

(Kracht)wijken hebben juist nu recht op meer handen in de wijk

25 november 2015 | 2 minuten lezen

Burgers met hulpvragen staan steeds vaker in de kou, preventie staat onder druk en de wijkenaanpak wordt ondermijnd door bezuinigingen en te zware druk op het sociaal werk. Er is maar één oplossing voor deze zorgelijke ontwikkeling: investeer in de sociale infrastructuur. Zorg voor voldoende handen in de wijken. Neem de transformatie van het sociaal domein serieus.

850.000 Nederlanders wonen in wijken waar de leefbaarheid sinds 2012 weer aantoonbaar verslechtert: de wijken scoren onvoldoende tot zeer onvoldoende. Dat schrijft minister Blok op 23 november in zijn kamerbrief Leefbaarometer en Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2015. ‘Vooral in de aandachtswijken binnen de G4 zijn de problemen bovengemiddeld groot.' 

Tegelijk constateerde het SCP deze week in het rapport Betrokken wijken dat er te weinig menskracht is om adequaat hulpvragen van (kracht)wijkbewoners op te pakken. Het SCP stelt dat bewoners opnieuw aan hun lot overgelaten worden en noemt het een reëel risico ‘dat deze bewoners van zwakke wijken hun prille vertrouwen weer verliezen’. Ze haken af en melden problemen niet meer vroegtijdig. Zo dreigt de beoogde transformatie van het sociaal domein met vroegsignalering en preventieve aanpak onvoldoende van de grond te komen

Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland - voorheen MOgroep - : ‘Verontrustend, zeker nu de Nederland genoemd wordt als positief voorbeeld wat betreft wijkenaanpak in het debat over de aanpak van radicalisering van jongeren, en ‘Parijs’. Als we succesvol èn de transformatie willen vormgeven, èn het wijkwerk goed willen oppakken moet er voldoende budget zijn. Het sociaal werk is cruciaal voor het organiseren van buurtnetwerken, om kwetsbare personen te ondersteunen, mensen te helpen met taal, participatie en integratie. Maar dan moet de overheid ons wel die kans geven.’

Door de decentralisaties en veranderingen in het sociaal domein staan sociaal werkers en organisaties onder druk. Burgers moeten meer zelf doen en langer thuis wonen, maar wel ondersteuning dichtbij in de buurt. Met ondersteuningsvragen en problemen moeten zij vroegtijdig terecht kunnen bij de gemeente en bijvoorbeeld wijkteams. Gemeenten moeten dus zorgen voor voldoende laagdrempelig aanbod voor schuldhulp, echtscheidings- en opvoedingsproblematiek, steun voor kwetsbaren en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid, huiselijk geweld. Daar komt de recente vluchtelingenproblematiek bij.

Bij gemeenten is nu echter vooral aandacht voor de nieuwe zorgtaken. Het preventieve sociaal werk en vroegsignalering komen er bekaaid af of zien zelfs extra bezuinigingen op zich afkomen. De brede sociale basis is het kind van de rekening. Dat gaat ten koste ook van vernieuwing van het sociaal domein, zoals onlangs ook wethouders schreven in een open brief aan Minister Plasterk: ‘de rek is eruit’, deze bezuinigingen zijn funest voor de sociale infrastructuur en kwetsbare mensen.

Het SCP stelt bovendien: “…doordat organisaties als woningcorporaties en politie zich op hun kerntaken terugtrekken (…) worden bewoners meer op zichzelf teruggeworpen, met als risico dat het herwonnen vertrouwen in de wijken niet beklijft. “Decentralisatie vergt daarom eerder meer dan minder middelen.“

Lid wordenContact