Nieuwsbericht

Motie professionalisering sociaal werk aangenomen in Tweede Kamer

10 november 2015 | 1 minuut lezen

De motie van Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) over stimulering van de professionalisering van het sociaal werk, is op dinsdag 10 november 2015 aangenomen met een kamerbrede steun. Vorige week had staatssecretaris Van Rijn tijdens de VWS begrotingsbehandeling zijn steun voor deze motie uitgesproken met het oog op het belang van een goede verbinding tussen zorg en welzijn.

De tekst van de motie: Voorgesteld 5 november 2015.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er voor het sociaal werk een herwaardering van het vak nodig is vergelijkbaar met die van de wijkverpleegkundige; constaterende dat een verdere professionaliseringsslag van het sociaal werk gewenst is en er een stevig fundament voor het vak gebouwd moet worden; overwegende dat de Gezondheidsraad in de opbouwfase van de sociale wijkteams een investering in een substantieel en samenhangend stimuleringsprogramma ter bevordering van het vakmanschap binnen het sociaal werk adviseert; verzoekt de regering, een professionaliseringsslag in het sociaal werk te stimuleren, waarbij de ontwikkeling van een krachtige beroepsorganisatie, borging van het vakmanschap in het register, de ontwikkeling van een beroepscode en zorgdragen voor aansluiting van beroepsopleidingen op het vereiste vakmanschap centraal staan, en gaat over tot de orde van de dag.

Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep), zal de komende weken overleg voeren met VWS  - in nauwe afstemming met de partners van het Actieprogramma Professionalisering Sociaal Werk  -   over de invulling van de stimulerende rol bij de ontwikkeling en borging van vakmanschap van sociaal werkers

Sociaal Werk Nederland zal daarbij tweedekamerleden Otwin van Dijk en Vera Bergkamp e.a. op de hoogte houden van de voortgang van de gesprekken met ondermeer het ministerie van VWS. De motie legt een stevig fundament onder het vakmanschap van sociaal werker. Iets waar niet alleen Sociaal Werk Nederland voor pleit, maar ook de Gezondheidsraad over adviseerde in het rapport Sociaal werk op Solide basis. 

Zie hier de reportage met tweedekamerleden Otwin van Dijk en Vera Bergkamp waarin zij het belang van sociaal werk en deze motie toelichten. 

Lid wordenContact