Nieuwsbericht

Invoering Individueel Keuzebudget

Maaike Verheul
29 oktober 2015 | 1 minuut lezen

Per 1 januari 2016 start voor alle werknemers in de branche W&MD de opbouw van het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is, samen met het loopbaanbudget, een middel om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Bij het loopbaanbudget ligt de focus daarbij op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor (persoonlijke) ontwikkeling, bij het IKB gaat het om het creëren van een goede balans tussen werk en privé.

De MOgroep heeft samen met CNV Zorg en Welzijn onlangs de laatste belangrijke besluiten genomen over het IKB. Alle onderdelen, zoals de cao-tekst, de veel gestelde vragen en informatiemateriaal met betrekking tot de verwerking in de salarisadministratie worden nu uitgewerkt en de komende weken gepubliceerd. Daarin wordt ook helder welke informatie wanneer kan worden verwacht en in welke vorm dit wordt gegoten (via website of bijeenkomst).  

De belangrijkste onderdelen in de cao-tekst over het IKB zijn:

  • Het IKB bestaat uit: de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de waarde van het bovenwettelijk verlof, 0,1% wegens vrijval middelen, 10 euro (voorheen de bijdrage ziektekostenverzekering)
  • Het IKB wordt per maand opgebouwd en berekend over het feitelijk verdiende salaris
  • Werknemers kunnen het IKB aanwenden voor geld en/of verlof, in een samenstelling, omvang en spreiding zoals de werknemer dat wenst. Werkgever en werknemer bespreken de voorgenomen keuze van de werknemer tijdens het jaargesprek
  • Werknemers kunnen alleen over het IKB beschikken voor zover dit is opgebouwd
  • De opbouw van het IKB start per 1 januari 2016. In 2016 is er 1 keuzemoment voor werknemers. Dit keuzemoment is uiterlijk 30 april 2016. Hierdoor hebben organisaties voldoende tijd om de keuze van de werknemer te kunnen verwerken in de salarisadministratie  
  • Er zijn jaarlijks twee keuzemomenten (voor 1 juni en voor 1 december)
  • Het IKB moet worden gebruikt in hetzelfde kalenderjaar als waarin het wordt opgebouwd. Verlof kan wel worden gespaard. De opname van verlof vindt plaats in overleg met de werkgever
  • Als de werknemer niet kiest, dan wordt het IKB aan het einde van het jaar uitbetaald
  • De opgebouwde vakantietoeslag van juni tot en met december 2015 wordt in mei 2016 uitbetaald

 

Informatie over het IKB voor werkgevers wordt in de komende periode uiteraard steeds geplaatst op de site van de MOgroep. Daarnaast hebben cao-partijen op de website van FCB een apart cao-onderdeel gecreeerd. Hierin is de informatie over het IKB in de cao voor werkgevers én werknemers terug te vinden.