Nieuwsbericht

MOgroepdirecteur Aly van Beek kondigt vertrek aan

Monique Kaasjager
19 oktober 2015 | 1 minuut lezen

Aly van Beek de huidige directeur van de MOgroep, brancheorganisatie voor Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening), heeft haar vertrek aangekondigd per 1 april 2016.

Sinds 2003 geeft Aly van Beek leiding aan het bureau van de MOgroep. Ze gaf mede sturing aan de ontvlechting van de MOgroep die tot 2011 nog één geheel vormde met de branches Jeugdzorg en Kinderopvang. Onder haar leiding werd de huidige MOgroep tot die kleinere, maar wendbare, open organisatie die samen met de leden het sociaal werk op de kaart zet. Van ‘Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ naar Sociaal Werk en Wijkteams: het sociaal werk verandert in rap tempo.

Van Beek: ’leidinggeven aan de ledenorganisatie MOgroep is een fantastische baan. Samen met de leden hebben we de afgelopen jaren veel bereikt, en de basis van het sociaal werk staat. Nu de verandering van het sociaal domein in een nieuwe fase komt en mijn pensioengerechtigde leeftijd nadert, is de tijd rijp voor een nieuwe directeur, die vanuit die basis  en positie verder mag werken aan de transformatie. Na deze drukke baan bij de MOgroep wil ik de komende jaren meer tijd vrij kunnen maken voor mijn eigen sociaal leven. Ongetwijfeld combineer ik dat straks weer met verschillende maatschappelijke activiteiten, want dat blijft nu eenmaal mijn passie.

Als directeur van de MOgroep blijft Aly van Beek zich de komende maanden samen met bestuur en bureau gewoon nog inzetten voor de randvoorwaarden die de leden voor de uitvoering van het sociaal werk nodig hebben om burgers optimaal te ondersteunen. Altijd met het belang van het welzijn van die burgers op het netvlies. En in verbinding met vele partners en stakeholders in het sociaal domein.   

Het bestuur van de MOgroep heeft de werving en selectie voor de nieuwe directeur gedelegeerd aan een commissie bestaande uit de voorzitter, 2 bestuursleden en een medewerker van het bureau van de MOgroep. Een extern bureau zal de wervings- en selectieprocedure ondersteunen.

Op dit moment is de procedure nog niet gestart. Meer informatie volgt.

Lid wordenContact