Nieuwsbericht

Sociaal miljonairs in je buurt!

12 september 2015 | 2 minuten lezen

Jenny, Dave, Lody, Mark, Kim, Reiny, Ellenoor, Sadia, Cliff, Kirsten en Moniek: deze Sociaal Werkers zijn onze sociale miljonairs. Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep) startte een campagne met ambassadeurs om sociaal werkers een gezicht te geven. Zij besparen de samenleving miljoenen, maar er zijn er te weinig en hun werk verdient meer waardering.

Ze hebben in deze fase van de veranderingen in de zorg last van bureaucratie en regels. Marijke Vos, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, en Jenny Zwijnenburg, participatiemakelaar Dock en ambassadeur sociaal werk, vertellen in Spijkers met Koppen, radio 2, waar 'em dat in zit. Zie ook het NOS-journaal van 14 september, over hoe GGZ-cliënten tussen wal en schip vallen.

Door vroeg problemen te signaleren en bij te sturen, voorkomen zij immers dat kwetsbare mensen verder achterop raken, dure en specialistische zorg nodig hebben of volledig ontsporen. Ze helpen vluchtelingen vooruit.

Hier vind je hun verhalen en het gratis campagnemateriaal met posters.

Je ziet ze pas als je ze nodig hebt. Of het zijn juist die vaste gezichten in de buurt die je kunt aanspreken als er iets is met je financiën, huwelijk, werk of gezin; de buurvrouw of jongeren. Elke dag werken de sociaal werkers in buurten en wijkteams aan het welzijn van mensen.

Sociaal werkers zijn nodig om het gat te vullen dat ontstaat nu de zorg verandert en mensen meer zelf moeten doen. Ze zijn al jaren de stille motor achter wat de politiek sinds kort de participatiesamenleving noemt. Voor hen geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het fijnmazige netwerk van sociaal werkers, woningbouwcorporaties, vrijwilligers, de wijkagent en –verpleegkundige staat echter door bezuinigingen onder grote druk.

De overgang van zorg naar gemeenten kansen, maar de beloofde ‘ondersteuning van burgers in hun eigen buurt’ ontstaat niet vanzelf. ‘Minder zorg’ en ‘meer eigen kracht’ vereist meer ondersteuning door sociaal werkers, en dus genoeg handen in de wijk om dat werk te doen.

Die investering levert rendement op. Een dure zorgbehandeling waar nodig, maar waar mogelijk een samen met de cliënt en familie gevonden oplossing op maat. Ontspoorde jongeren oppakken als het moet, maar met persoonlijke begeleiding iemand op het rechte pad houden als het kan. Zo profiteert heel de samenleving van onze sociale miljonairs. Wij zijn trots op ze!

Onze 10 Sociaal Miljonairs zijn de ambassadeurs van tienduizenden sociaal werkers.
Zie ook sociaal werk doe je met sociaalwerkers.nl

Vrijdag 11 september bracht de Transitiecommisie Sociaal Domein TSD de derde voortgangsrapportage uit. Hun conclusie: 'Bij de sociale wijkteams ziet de TSD enthousiasme en inzet om de beschikbare ruimte voor maatwerk te gebruiken en vraagstukken integraal op te pakken, maar ze moeten ook opboksen tegen oude systemen en ingehouwen wetmatigheden.'

Dit ligt geheel in lijn met de oproep van Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland op radio 2: Kamerleden, doe iets aan die bureaucratie, want burgers krijgen nu niet waar ze recht op hebben, en wat sociaal werk en wijkteams wel kunnen en willen leveren. Heb vertrouwen en investeer in deze professionals.

ContactLid worden