Nieuwsbericht

Uitnodiging Opof 17 september 2015

Vivian van Gameren
7 september 2015 | 1 minuut lezen

Op donderdag 17 september is het weer zover: hét overleg voor de P&O’ers in de sector. Met deze keer allereerst kort aandacht voor de mogelijkheid van vooraanmelding van professionals voor beroepsregistratie in de jeugdhulp. Edwin Luttik, beleidsmedewerker Kwaliteit & Professionalisering bij de MOgroep, geeft informatie over wie zich waarom en hoe moeten aanmelden. Zie ook het artikel op de website van de MOgroep.

Daarna op de agenda de hoofdlijnen van het individueel keuzebudget per 1 januari 2016. Dit budget wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. Hoe ziet de cao-tekst er straks uit? Wat betekent dit voor de salarisadministratie? Wat is de communicatieplanning? Monique van Gerwen (secretaris cao-tafel), Paul-Peter Lambooij (projectleider), Angeli Hagoort (communicatie) en Maaike Verheul (MOgroep) informeren de deelnemers. Ook wordt er teruggekeken naar de implementatie van het loopbaanbudget. Hoe hebben de deelnemers dit ervaren? Wat ging er goed? En wat kan beter?

Charlotte Koopman (advocaat bij de Koning Vergouwen Advocaten) presenteert de actualiteiten van de Wet Werk en Zekerheid. In het afgelopen jaar is meer duidelijk geworden over de inhoud en consequenties van de regelgeving bij ontslag en de ketenregeling. Charlotte gaat in op de transitievergoeding, de mogelijkheden tot verrekening, de afspiegeling en andere relevante onderdelen. Na de pauze zal zij de ervaringen in de praktijk schetsen. Welke rechtspraak is interessant en relevant voor onze sector? Het komt allemaal aan bod.

Bij de Lumens groep in Eindhoven wordt al enkele jaren gewerkt met een loopbaanbudget. Karin Kelder, animo-coach, vertelt de deelnemers over haar ervaringen. Ze vertelt onder andere over de positieve uitkomsten, wat het medewerkers, werkgever en cliënten heeft gebracht, wat de mooiste investeringen zijn geweest en wat verrassende gesprekken en ontwikkelingen waren. Ook vertelt zij kort wat een manager nodig heeft om op een positieve manier de jaargesprekken in te steken en hoe je kunt bereiken dat medewerkers en management het loopbaanbudget als een kans zien. Waarbij ook echt overgegaan wordt tot actie. Zij geeft handreikingen en tips om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Na haar presentatie, gaat zij samen met Tarik Elkhayati, collega animo coach, met de deelnemers in gesprek over wat zij nodig hebben om binnen de eigen organisatie de nieuwe regeling in de cao op een positieve manier handen en voeten te geven. P&O’ers gaan aan de hand van een aantal stellingen ook met elkaar in gesprek en delen daarna de opbrengsten.

U kunt zich tot dinsdag 15 september voor deze bijeenkomst aanmelden.