Nieuwsbericht

Welzijnsorganisatie wordt niet aangemerkt als bestuursorgaan

20 juli 2015 | 1 minuut lezen

Interessante rechtspraak bestuursrecht!
De Raad van State deed op 13 mei jl. in hoger beroep een uitspraak, die ook voor u van belang kan zijn.

Het ging in deze casus om een stadsdeel dat de uitvoering en financiering van vrijwilligersactiviteiten heeft overgedragen aan een Welzijnsorganisatie.

In de onderliggende uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld over de vraag of de beslissingen die de welzijnsorganisatie maakte zijn aan te merken als besluit in de zin van de Awb.
Zie hier de uitspraak.

De Raad van State baseert zich hierbij op het grote advies van Widdershoven (over onder meer 1-b organen in belang van rechtseenheid) en constateert aan de hand van dit advies dat Implus niet zelfstandig de criteria ter verdeling van de middelen vaststelt. Dat doet de regiegroep.  Conclusie is dat Impuls geen 1-b orgaan (want voldoet niet aan één van de cumulatieve vereisten, en dat is een knock-out systeem). Dus had Impuls de hele tijd gelijk: zij is geen bestuursorgaan. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd en herstel primair besluit.

Nu op meerdere plaatsen in Nederland soortgelijke constructies worden opgezet, is deze uitspraak van groot belang. Een 1-b orgaan, zoals een instelling voor sociaal cultureel/ welzijnswerk dat subsidies herverdeelt loopt grote risico’s.

Indien u met een soortgelijke casus zit en u wilt hierin bijgestaan worden door een advocaat, dan adviseren we u om contact hierover op te nemen met de heer Verheyden.

Zie: contactgegevens