Nieuwsbericht

MOgroep ondersteunt peuterspeelzalen bij harmonisatie

24 juni 2015 | 1 minuut lezen

De MOgroep, brancheorganisatie voor sociaal werk, coördineert in 2015 en 2016 het project Ondersteuning peuterspeelzaalorganisaties in het kader van harmonisatie. Met dit project ondersteunt de MOgroep de peuterspeelzaalorganisaties in hun voorbereiding op de nieuwe eisen die in de wet Kinderopvang worden gesteld.

Harmonisatie
Vanaf 1 januari 2018 moeten peuterspeelzalen voldoen aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. De overheid wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving als de inspectie worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. De voorbereiding op deze nieuwe eisen en de kwaliteitsverhoging zal vooral in 2015 en 2016 plaatsvinden.

Activiteiten
De MOgroep zal in dit kader de volgende activiteiten uitvoeren dan wel coördineren: onderzoek doen naar de inzet van vrijwilligers in peuterspeelzaalwerk; handreikingen maken over bedrijfsmatige en strategische aanpassingen, P&O-maatregelen, inzet van vrijwilligers, toepassing van VVE, kwaliteitsverhoging, toezicht en handhaving, communicatie en gemeentelijke overleggen; knelpunten en oplossingen voor peuterspeelzalen in buitengebieden inventariseren; regionale bijeenkomsten voor peuterspeelzalen, kinderopvang en gemeenten organiseren; klankbordgroep met relevante landelijke partijen inrichten; ambassadeursnetwerk opzetten van ondernemers in de peuter-/kinderopvang die de harmonisatie al hebben toegepast; FAQ en helpdesk voor peuterspeelzalen inrichten.

Doelstelling
De MOgroep wil met dit project de peuterspeelzaalbranche voorbereiden op de nieuwe eisen, zodat de peuterspeelzalen onder de nieuwe wetgeving en in een vernieuwd speelveld hun werkzaamheden duurzaam kunnen voortzetten op een goed niveau.

Ook gemeenten en andere partners zullen geïnformeerd worden hoe de harmonisatie kan worden uitgevoerd en welke vormen van kinderopvang/peuteropvang/onderwijs kunnen worden gerealiseerd binnen het lokale jeugdbeleid.

Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Lees ook het artikel op de website van K2 over de harmonisatie.

 

Lid wordenContact