Nieuwsbericht

OCW en SZW liggen samenwerking opvang en onderwijs in de weg

Op 13 mei 2015 geplaatst door

De PO-Raad en de MOgroep zijn teleurgesteld over de reactie van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op hun actieplan Geef kinderen de ruimte.

Asscher en Dekker stellen dat onderwijs en opvang binnen de bestaande wettelijke kaders al kunnen samenwerken. Zij negeren daarmee de problemen die het veld nu juist wel ervaart en signaleert.

De drie organisaties presenteerden in maart 2015 hun tienpuntenplan om de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar beter laten verlopen. In dit plan pleiten we er onder meer voor om tegenstrijdige en overbodige regelgeving te schrappen. Zo zijn samenwerkingsvormen zoals kindcentra alleen mogelijk met combinaties van wettelijke vrijstellingen.

De bewindslieden stellen dat intensieve inhoudelijke samenwerking ook nu al heel goed mogelijk is en dat aanpassingen in de wettelijke ruimte daarvoor niet nodig zijn. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat om inhoudelijk samen te kunnen werken, school en opvang nu onnodig complexe, tijdrovende en soms kostbare operaties moeten uitvoeren. Diverse succesvolle samenwerkingen zijn bovendien enkel tot stand gekomen doordat school en opvang hun experimenteerruimte buiten de wettelijke kaders hebben gezocht.

Hoewel er op veel plaatsen ondanks alle hobbels dus intensief wordt samengewerkt, zijn deze constructies pas houdbaar wanneer ook op organisatorisch gebied samenwerking mogelijk is. Nu is dat niet het geval. Al deze belemmeringen leiden bovendien enorm af van daar waar het werkelijk om gaat: het bieden van een optimale doorgaande ontwikkeling voor kinderen.

Het plan van de PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang wordt ondersteund door honderd schoolbesturen, gemeenten en peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties die op 5 maart aanwezig waren bij de presentatie van het actieplan. Ook PvdA en D66 en diverse deskundigen toonden zich toen positief over het plan.
 

Bron: MOgroep, szw, OCW
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten