Nieuwsbericht

27 mei: Conferentie Langer Thuis

4 mei 2015 | 2 minuten lezen

Mensen met dementie langer thuis laten wonen, een marketingcampagne voor woningaanpassingen uitrollen of een sluitend verzorgingshuis een nieuwe functie geven? Hoe pak je het aan, wat zijn nieuwe tools en wie neemt de regie? Dergelijke vragen en nog veel meer komen aan de orde tijdens de Langer Thuisconferentie op 27 mei.

Nieuw samenspel in het sociaal domein
De nieuwe Wmo, de Wet langdurige zorg en de Woningwet vragen om nieuwe en slimme aanpakken voor een veelzijdig woonaanbod en welzijns- en zorgdiensten. Nodig is een nieuw samenspel tussen gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven en maatschappelijke ondernemers. Tijdens de middagconferentie kunt u daar als gemeente, aanbieder of (burger)ondernemer aan proeven. Maak kennis met innovatieve programma’s en praktijken, waar het programma Langer Thuis en de provincie Gelderland mee samenwerken.

Zeven praktijkgerichte workshops
Marnix Norder (voorzitter Aanjaagteam langer zelfstandig wonen) en Agnes Schaap (wethouder Wijchen) nemen u in het plenaire programma mee in hun visie en bevindingen. In de workshops* komen inspirerende praktijken aan de orde:

  • All-inclusive pension: een alternatief voor de sluitende verzorgingshuizen
  • Dementie & zelfstandig thuis wonen in Wijchen, Lochem en Elburg
  • Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op?
  • Woningaanpassingen in de sociale woningvoorraad voor langdurige zorgvragers – de Utrechtse praktijk van corporaties en gemeente
  • ‘Right to challenge’ van burgerinitiatieven en nieuwe verhoudingen
  • Een marketingtool woningaanpassingen: de Drempel van Jan
  • Een vraagprognosemodel (gebiedsgericht) voor passende arrangementen

* Op de dag zelf kiest u aan welke twee workshops u wilt meedoen.

Programma
12.45     Inloop
13.15     Welkom door de dagvoorzitter
13.25     Stand van het land: welke opgaven zien gemeenten – Marnix Norder
13.45     Bewust wonen in Wijchen – Agnes Schaap
14.00     In gesprek met Agnes Schaap, Marnix Norder en u
14.30     Twee workshoprondes met keuze uit zeven workshops
17.00     Borrel

Praktisch
Woensdag 27 mei 2015, 12.45 – 17.00 uur, Akoesticum, Ede;
Deelnamekosten € 100,- p.p. (exclusief btw).

Organisatie
Provincie Gelderland, Spectrum, Kennis- en experimentprogramma Langer thuis – Platform31, Movisie en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Doelgroep
Gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, sociaal ondernemers.

Direct inschrijven
U kunt zich hier inschrijven voor deze Conferentie.

Vragen?
Neem contact op via trainingsbureau@movisie.nl of 030 – 789 22 22.
Meer informatie kunt u verder ook krijgen bij Spectrum, Andrea Kuijpers.

Lid worden