Nieuwsbericht

DOCK en het geheim van blended dienstverlening

19 februari 2015 | 1 minuut lezen

Het Geheim van DOCK. Onder die titel heeft DOCK een onderzoeksrapport gepubliceerd over de blended dienstverlening in Rotterdam Charlois. DOCK gaf in 2014 aan twee onderzoekbureaus opdracht om een studie te verrichten naar de meerwaarde van de blended dienstverlening, een methode die ook wordt gebruikt door Jenny Zwijnenburg, sociaal werker van 2014.

De aanleiding voor het onderzoek waren de resultaten die DOCK sinds 2012 heeft geboekt met de maatschappelijke dienstverlening in combinatie met participatie. In 2013 kreeg DOCK in Charlois ook de opdracht voor huishoudelijke zorg en het sociale beheer van twee wijkgebouwen. De resultaten hebben de verwachtingen overtroffen en liggen ruim boven de vooraf met de gemeente afgesproken doelen.
Dus is de vraag: wat is het geheim van DOCK? Wat is het verschil tussen de blended dienstverlening van DOCK en de reguliere dienstverlening? Wat is precies de kracht van blended? Met antwoord op die vragen wil DOCK zich verder ontwikkelen in het aan bod van WMO-diensten.

‘Blended’ is gestoeld op de praktijk
De blended werkwijze vloeit niet voort uit een theorie, maar is in de praktijk gegroeid. Het is een doeltreffend antwoord op de opdracht om met weinig geld zo veel mogelijk mensen te bereiken in Charlois. Door het verfijnen van de blended dienstverlening kan DOCK beter zichtbaar maken dat het concept werkt.
Onderzoekers van Rijnconsult hebben daarom gesproken met een groot aantal medewerkers van DOCK. Aan de hand daarvan heeft Rijnconsult een theorie opgesteld over de werkzame bestanddelen. Bij het verder ontwikkelen van de blended dienstverlening moet blijken of deze theorie klopt.
KokxDeVoogd heeft bovendien een vergelijking gemaakt tussen blended dienstverlening en de oude reguliere aanpak, en daarbij de effecten van de blended aanpak aangescherpt en uiteindelijk ook vertaald in geld. Daarmee is de maatschappelijke meerwaarde vastgesteld.

Op 12 februari overhandigde Caroline Kolenbrander, regiodirecteur van DOCK, het Geheim van DOCK aan Setkin Sies, voorzitter van de commissie  Zorg & Onderwijs van de gemeente Rotterdam.

Lid wordenContact