Nieuwsbericht

Jongerenwerkers en (hun) radicaliserende jongeren

9 januari 2015 | 3 minuten lezen

Naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo publiceerde welzijnsorganisatie ContourdeTwern op 8 januari 2015 een verklaring.

Radicaliserende jongeren is een probleem waar sociaal werkers, en dan met name de jongerenwerkers, al langer mee dealen. Een taai probleem; eieren lopen, zoeken, worstelen met dilemma's. 

Gon Mevis, directeur/bestuurder ContourdeTwern: "Nooit, nooit en te nimmer, mag geweld als oplossing worden geaccepteerd voor het beslechten van meningsverschillen. De gedachte gaat uit naar de 12 slachtoffers van de afschuwelijke moordpartij en hun nabestaanden. Het is een moordpartij gepleegd door  terroristen, blijkbaar geïnspireerd door een extreme interpretatie van de islam. Het is een moordpartij die ook de zorgen over de toekomst van een kleine groep radicaliserende jongeren vergroot.

Al geruime tijd vangt ons jongerenwerk R-Newt signalen op, die zorgen baren. Een aantal jongerenwerkers is ook getraind in het herkennen van radicaliseringssignalen en betrokken bij het ontwikkelen van een adequate aanpak. Wat die aanpak moet zijn, is echter nog niet zo makkelijk. Signalen zijn niet altijd snel te herkennen, oorzaken niet eenvoudig te benoemen en een juiste aanpak daarom ook lastig te formuleren. Daar worstelt de hele westerse samenleving mee. Wij dus ook."
Zie Zorg & Welzijn voor het interview met Gon Mevis over dit onderwerp.

Dik Hooimeijer (manager innovatie welzijnsorgansiatie MOOI) wees in zijn blog op dè uitdaging voor het sociaal werk: ouders betrekken bij het opgroeien in Nederland van hun kinderen. Met name de rol van (Marokkaanse) vaders is belangrijk. 
Nog een betrokken blog. Willem Draaisma (welzijnsorganisatie Participe) over radicalisering en zijn jongerenwerkers.

In Groningen werken jongerenwerk/welzijnsorganisaties e.a. samen onder de noemer Polrad. Rolmodellen worden ingezet tegen radicalisering.
In veel steden, zoals bijvoorbeeld in Den Haag werkt het jongerenwerk al langer structureel samen met de politie tegen radicalisering. Zie welzijnsorganisatie MOOI.

Forum ontwikkelde de verzamelwebsite 'Alles over omgaan met extreme idealen' met informatie voor ouders, hulpverleners en jongeren over radicalisering en tegengaan.

Hoogleraar UU Pdagogiek Micha de Winter werkt onder meer in de programma's Vreedzame School en Vreedzame wijk aan de daadwerkelijke ondersteuning van kwetsbare wijken, kinderen en ouders. Vreedzame School is ontwikkeld door Leo Pauw. Zie ook het boek 'Verbeter de wereld, begin bij opvoeding.'  

Deze benadering biedt een aantoonbare noodzakelijke aanvulling in het zich ontwikkelen van kinderen in achterstandswijken. Deze kinderen worden nog opgevoed in een context die omschreven kan worden als niet-westers. In zijn artikel "Vrijheid van meningsuiting is een doorgeschoten vorm van narcisme" in Sociale Vraagstukken legt Klinisch psycholoog Jan Derksen verband tussen onze westerse cultuur met een veiliger beschermde kindertijd die leidt tot meer autonomie, meer gedragsvrijheid, minder afhankelijkheid van culturele en sociale hulpen bij het psychologisch functioneren. En grote delen van de niet-westerse wereld en migranten daar vandaan, die nog verkeren in een geheel andere psychosociale conditie. De vroege kindertijd wordt daar nog gekenmerkt door veel trauma’s, door veel blootstelling aan geweld en door veel verwaarlozing. 

Opvoeding is een belangrijk onderdeel van de preventieve aanpak van radicalisering. Met deze woorden opende 16 juni de SZW-werkconferentie Weerbaar Opvoeden voor professionals uit beleid, praktijk en wetenschap. Hoogleraar Trees Pels gaf er een pitch over risicofactoren in de opvoeding waarvan ouders en andere opvoeders zich niet altijd bewust zijn.Het blijkt dat wanneer ouders zich afzetten tegen Nederland of de Westerse wereld, de kans groot is dat jongeren hun negatieve opvattingen overnemen.

Zie ook artikel in Zorg & Welzijn over aanpak radicalisering. En de opinie Sociaal werk wapen tegen radicalisering van Marijke Vos en Gon Mevis in Trouw.
 

Lid worden