Nieuwsbericht

Kamervragen nav rapport LOSR/MOgroep

12 december 2014 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van het rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede’? van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden LOSR/MOgroep en het bericht in Trouw ‘Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens' hebben de Kamerleden Schouten (ChristenUnie), Karabulut (SP) en Yücel (PvdA) Kamervragen ingediend.

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens' en het rapport ‘Belastingdienst: bron van armoede?'

2
Deelt u de conclusie van het rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede?’ dat de belastingdienst bij het terugvorderen van toeslagen geen rekening houdt met persoonlijke situaties en de beslagvrije voet, met als gevolg dat mensen dieper in de schulden raken? Zo nee, waarom niet?

3
Leidt het besluit van de Belastingdienst om bij alleenstaande ouders vorderingen niet meer te verrekenen met het kindgebonden budget ertoe dat ook bij andere ouders vorderingen niet meer worden verrekend met het kindgebonden budget? Kunt u uw antwoord toelichten?

4
Op welke wijze gaat u de motie Schouten c.s. (Kamerstuk 24515 nr. 284) om bij terugvorderingen van toeslagen de beslagvrije voet te respecteren concreet uitvoeren? Indien u dit nog niet kunt beantwoorden, wanneer kunt u hierover dan de Kamer alsnog informeren?

5
Bent u bereid om de in het rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede?’ genoemde aanbevelingen op te volgen? Wilt u per aanbeveling uw gemaakte afweging inhoudelijk toelichten?

Meer informatie in eerdere berichtgeving; met rapport, radio 1 Reporter, Trouw.

Lid worden