Nieuwsbericht

Leden Abvakabo FNV stemmen tegen cao-akkoord

Maaike Verheul
10 december 2014 | 1 minuut lezen

De leden van Abvakabo FNV hebben niet ingestemd met het eindbod van de MOgroep. Dit eindbod was inhoudelijk hetzelfde als het cao-akkoord dat de MOgroep eerder met alleen CNV Publieke zaak sloot. Dit akkoord is definitief omdat de leden van de MOgroep en van CNV Publieke zaak eerder al met grote meerderheid instemden met de gemaakte afspraken.  

De MOgroep betreurt de negatieve uitslag van de stemming, vooral omdat Abvakabo FNV in de afgelopen periode intensief heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige cao-afspraken. Voor de werking van de cao maakt het niet-instemmen van de leden van Abvakabo FNV met het eindbod geen verschil. De cao is voor werkgevers die lid zijn van de MOgroep en hun medewerkers (leden en niet-leden van een vakbond) gewoon van toepassing.

De definitieve versie van het cao-akkoord wordt zo spoedig mogelijk ondertekend en op onze website gepubliceerd. Er worden nog een aantal verduidelijkingen in het onderhandelaarsakkoord aangebracht, zoals de begindatum van de looptijd van de cao en een verduidelijking van de afspraak dat de laagste periodieknummers in de salarisschalen in het jaar 2015 gelijk blijven.