Nieuwsbericht

Jongerenwerkers kunnen kleine problemen klein houden

Monique Kaasjager
10 november 2014 | 1 minuut lezen

Toespraak van Martin van Rijn op de InterCity Youth Conference in Den Bosch op maandag 10 november 2014. “We beschouwen jongerenwerkers als bekwaam voor hun functie. We moeten ze daarom zoveel mogelijk zélf de invulling en sturing van hun werkzaamheden toevertrouwen. De decentralisatie stelt jongerenwerkers hiertoe in staat.”

Zij kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van een bredere aanpak zonder dat hun specifieke deskundigheid en kennis verwatert in een generalistische aanpak.

Veel gemeenten werken met jeugd- en gezinsteams. Of met sociale wijkteams. In zo’n team werken jeugdprofessionals samen en gaan daarbij uit van de eigen kracht van gezinnen. De jongerenwerker kan voor de sociale wijkteams een voorpostfunctie vervullen. En kan er zo aan bijdragen dat een jongere die hulp nodig heeft, ook echt snel hulp krijgt.  

De nieuwe Jeugdwet biedt kansen voor kinderen én biedt kansen voor het jongerenwerk. De professionals die zich met hart en ziel inzetten voor hun werk, bieden we meer ruimte. Dat doen we om de professional beter zijn vak te laten uitoefenen, maar dat doen we natuurlijk vooral voor de jongeren zelf. Zodat ZIJ in staat zijn om hun dromen te verwezenlijken.  

De toespraak van Martin van Rijn is te lezen op de website van de Rijksoverheid

Lid wordenContact