Nieuwsbericht

MOgroep werkt aan toegang SHGmedewerkers tot jeugdregister

4 september 2014 | 2 minuten lezen

De MOgroep werkt hard aan toegang van medewerkers SHG tot jeugdregister. Medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn in 2015 niet bevoegd om in het nieuwe meldpunt Veilig Thuis verzoeken om advies of hulp voor kinderen en gezinnen te behandelen. Dat komt omdat er voor deze medewerkers op dit moment geen wettelijke registratiemogelijkheden zijn in het jeugdregister.

Het betreft zeer ervaren medewerkers die natuurlijk gewoon hun werk moeten kunnen blijven doen. De MOgroep signaleerde dit op 2 september in een brief aan de Tweede Kamer (zie bijlage), en kaartte eerder al aan in reactie op het besluit jeugdwet. 
De afgelopen dagen zijn er veelvuldig contacten geweest met het ministerie van VWs en de VNG. In week 38 zal VWS communiceren hoe dit opgelost wordt. Gemeenten kunnen de komende jaren de SHG-medewerkers gewoon inzetten.

Het Besluit Jeugwet, waarvan de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) nog in een voorhangprocedure is, spreekt wel over verschillende overgangstermijnen. Eén daarvan maakt het mogelijk om in 2015 nog gewoon werk toe te kennen aan niet-geregistreerde professionals, zo meldt ook de VNG in een reactie.

Dit impliceert dat gemeenten in 2015 voor het meldpunt Veilig Thuis de eis van beroepsregistratie nog niet mogen stellen aan medewerkers die voorheen werkzaam waren bij een SHG. De MOgroep wil dat het ministerie van VWS samen met betrokken partijen regelt dat de SHG’ers zich voor 1 januari 2016 kunnen inschrijven.

Nu al is duidelijk dat deze professionals beschikken over een degelijke hbo-opleiding, een VOG en dat zij de meldcode huiselijk geweld weten toe te passen. Verder moet deze beroepsgroep en de sector tijd en ruimte krijgen om de registratie-eisen zorgvuldig en betekenisvol in te vullen.


Echter er is nog veel werk te verzetten om registratie van onder meer maatschappelijk werkers en jongerenwerkers (die jeugdhulp uitvoeren) tijdig en goed te regelen. Dit om ervoor te zorgen dat deze sociaal werkers nu en in de toekomst hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de uitvoering van jeugdhulp. De MOgroep werkt intensief en in nauw overleg met diverse betrokken partijen, waaronder de beroepsverenigingen en registratieorganisaties en het ministerie van VWS aan een oplossing. Deze oplossing moet goed passen binnen het nieuwe kwaliteitsverhaal van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De Tweedekamerbrief van de MOgroep vindt u in de bijlage.
Informatie over het belang van sociaal werkers in en rond het AMHK: zie de brochure (Vroeg)hulp in het AMHK en het artikel in De Eerstelijns met interview Marijke Vos hier.

Lid wordenContact