Nieuwsbericht

Zwerfjongeren: eerder op straat èn in beeld

13 juli 2014 | 1 minuut lezen

Meer jongeren kloppen aan bij de crisisopvang van Zienn. Het gaat vaak om kwetsbare jongeren die zonder opleiding van school zijn gegaan of een verslavingsprobleem hebben. Vaak komen de jongeren uit gezinnen waar verschillende problemen spelen.

De toename komt deels omdat de opvangorganisatie zwerfjongeren steeds beter weet te bereiken. In Nederland zijn ongeveer negenduizend dak-en thuisloze jongeren. In Fryslân gaat het om driehonderd tot vierhonderd jongeren. Tien jaar geleden waren het er 150. Interventiewerkers van Zienn onderhouden contacten met scholen en gaan naar verzamelplaatsen van jongeren. De jongeren krijgen vervolgens begeleiding op allerlei fronten.

Directeur Kees van Anken heeft echter ook de indruk dat de maatschappelijke acceptatie van jongeren die ,,niet in het spoor meelopen'' is afgenomen. ,,We zien dat men in gezinnen sneller afscheid van elkaar neemt, jongeren en ouders gaan met ruzie uit elkaar. De trouw is een beetje weg.'' De jongeren gaan vervolgens zwerven. De situatie op de arbeidsmarkt speelt ook een rol. ,,Voor veel jongeren is weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Als er geen perspectief is, dan verdwijnt ook elk motief. Dan heb je geen zin meer om wat te doen.''

Lees het hele artikel in het Friesch Dagblad.
Dit bericht sluit aan bij de berichtgeving van RTL Nieuws dat gesignaleerde dat jongeren in Amsterdam Nieuws West eerder worden uitgeschreven van hun ouderlijk adres, en zonder bestaansmogelijkheden op straat belanden. In het kader van voorkomen achterstanden en armoedebeleid een signaal dat aandacht verdient. Zie noodzaak vroegsignalering en meer informatie rond jeugd.

Lid worden