Nieuwsbericht

Focus op kanteling eerste lijn, verbindende schakel

7 juli 2014 | 1 minuut lezen

RadarAdvies deed een voorstudie naar succesfactoren voor de invoering van de drie decentralisaties, in opdracht van het GAK instituut onder 16 gemeenten.

Nederlandse gemeenten bevinden zich midden in de grootste decentralisatieopgave in de geschiedenis. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een omvangrijk pakket aan nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Waarom? Het oude systeem werkt niet meer. Het systeem is kwalitatief en financieel niet meer gezond en dit vraagt om ingrijpende veranderingen. De Rijksoverheid ziet in de drie decentralisaties de oplossing hiervoor.

Gemeenten zijn namelijk beter in staat de maatschappelijke doelstellingen achter de wettelijke taken succesvol uit te voeren. Het gaat om een vernieuwd ondersteuningsstelsel dat dichter bij de burger staat waardoor de gemeente kwalitatief betere hulp kan bieden voor minder middelen. Het leveren van maatwerk, het wijkgericht en integraal werken over meerdere leefdomeinen en het focussen op resultaat van de ondersteuning staan hierin centraal. Deze nieuwe manier van werken heeft een grote nadruk op preventie en het versterken van de eigen kracht van burgers om de afhankelijkheid van externe hulp zoveel mogelijk te minimaliseren.

Succesfactoren
Dat Nederlandse gemeenten in hun visie voor het sociale domein deze doelstellingen onderschrijven, blijkt uit een voorstudie van RadarAdvies (in opdracht van het GAK instituut) onder 16 gemeenten naar succesfactoren voor de invoering van de drie decentralisaties (looptijd van het hele onderzoek is van begin 2014- begin 2015). Ook werken de meeste gemeenten vanuit het model (of geven zelf een model vorm) georganiseerd vanuit een nulde, eerste en tweede lijn. De nulde lijn staat voor het domein burgerkracht, de eerste lijn  voor het domein algemene voorzieningen en sociale wijkteams welke vrij toegankelijk zijn voor burgers en de tweede lijn voor het domein specialistische ondersteuning welke alleen via verwijzing toegankelijk is voor burgers. Lees dit artikel op Gemeente.nu.
 

Lid wordenContact