Nieuwsbericht

Voorlopig geen banen zorg en welzijn

28 mei 2014 | 1 minuut lezen

De werkgelegenheid in de zorg en welzijnssector neemt in 2015 niet toe, dat blijkt uit een arbeidsmarktrapport van het Ministerie van VWS. Minstens 200.000 zorg- en welzijnsprofessionals krijgen te maken met een verandering van baan of de inhoud van hun baan.

In 2015 is er sprake van een daling van de werkgelegenheid. Door de veranderingen in de langdurige zorg en de decentralisatie van de jeugdzorg zal vooral de werkgelegenheid in de Verpleging en verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke gezondheidszorg (GGZ curatief en langdurig), Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) afnemen. Dat blijkt uit het rapport 'Arbeid in Zorg en Welzijn 2014' van het Ministerie van VWS over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

De onderzoekers adviseren dat zorg- en welzijnsinstellingen niet te snel, maar ook niet te langzaam moeten reageren op alle veranderingen. Ze moeten zich erop voorbereiden dat ze in ieder geval tijdelijk minder personeel in dienst kunnen hebben. Te lang afwachten zorgt voor problemen, zo waarschuwen ze. Maar het is ook niet goed  om te snel hard in te grijpen en te veel medewerkers te ontslaan. Werkgevers zouden zich op meerdere scenario's moeten voorbereiden.

Dat meldt Zorg & Welzijn. Lees daar verder.
Zie voor (om)scholing en arbeidsmarktfitheid het loopbaanplein, en de loopbaanwinkel van sectorfonds FCB.