Nieuwsbericht

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Monique Kaasjager
1 mei 2014 | 1 minuut lezen

De sociaal werker en het AMHK

De sociaal werker is een onmisbare schakel voor een goed functionerend AMHK. Dat wordt duidelijk in deze nieuwe handreiking van de MOgroep.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en de Algemene Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) worden samengevoegd tot AMHK’s, Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Deze nieuwe situatie geeft gemeenten de mogelijkheid om huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig, doortastender en integraal aan te pakken.

In deze brochure leest u hoe sociaal werkers hierbij een belangrijke rol spelen. De brochure is hierbij te downloaden. En kan gratis besteld worden via de webwinkel. Zie ook de campagne en het materiaal Sociaal werk doe je met Sociaal werkers.

ContactLid worden