Nieuwsbericht

Feliciteer het nieuwe College met brief en informatie

8 april 2014 | 3 minuten lezen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en de nieuwe collega’s worden geformeerd. De ambtenaren werken door en de inkoop begint op gang te komen. Zichtbaar zijn, gekend zijn, is een must. De nieuwe raadsleden, het nieuwe college: ze moeten weten wat uw organisatie levert. Welke problemen u voor hen oplost, en wat de sociaal werker betekent voor dat wijkteam, in die wijken, samen met vrijwilligers en buurtbewoners. Feliciteer de nieuwe wethouder welzijn, en maak kennis..

Er dient zich dus een nieuw moment aan om deze partijen van uw aanbod en bestaan op de hoogte te brengen. Hier vindt u twee voorbeelden van acties en brieven die collega’s uit Almere en Alphen aan de Rijn e.o. opstelden (of zie de bijlage). En zet het campagnemateriaal in.
 
Het materiaal van de campagne Sociaal werk doe je met sociaal werkers vindt goed aftrek. De sociaal werker staat vol in de spotlight. Want iemand moet het werk in die wijkteams toch doen. We hoorden uit de Tweede Kamer dat een VVD-kamerlid de campagnelink en filmpjes mailt naar alle VVD-raadsleden in het land, de VNG en NVMW hebben het op de eigen site gezet, en de MOgroep vertelt erover bij elke bijeenkomst, werkbezoek en congres, zoals bij de estafette Sociaal Werk in de Wijk. U kunt de boekjes printen (kleur), posters drukken, en deze meesturen of meenemen.

Denk ook aan de onderbouwing van uw verhaal. Argumenten, korte films en onderzoek vindt u op de website van Platform MOgroep. Movisie onderzocht randvoorwaarden voor een soepel samenwerking welzijn en zorg. Imago en bekendheid zijn belangrijke elementen.  

Ter inspiratie een greep uit wat leden met het materiaal deden.

Noor Kemna, Welzijnsorganisatie Rijnstad: “we hebben de poster op A6-formaat laten drukken met op de achterzijde het Rijnstadlogo en de tekst “Rijnstad ondersteunt deze campagne van de MOgroep” www.sociaalwerkers.nl. Op de achterkant bevragen we cliënten wat ze van dienstverlening van Rijnstad vinden. We hebben de filmpjes verspreid via de website, twitter, en koppelen die filmpjes waar we kunnen aan het Rijnstadverhaal. Tijdens bijeenkomst met gemeenten en lunchbijeenkomsten hebben we aan de hand van een thema het materiaal met een spreker gedeeld. En we hebben een ‘rol’ animatie gemaakt van 10 redenen.” Link!

Perspectief Zutphen, Ingrid ten Hoven: “Het materiaal is erg bruikbaar, mooie en krachtige vormgeving. Is welkom, gezien kleine budgetten en mankracht bij W&MD-organisaties voor communicatie en PR. Niet alles is even bruikbaar (omdat we het hier soms net anders uitleggen), maar de posters en filmpjes over een zorg minder, jongeren en vakmanschap gebruiken we veel. De posters zijn verspreid op veel plekken in het werkgebied, samen met eigen foldermateriaal: huisartsen, bibliotheken, kringloopwinkels, ziekenhuis. Verder hebben we alle accounthouders bij de gemeenten de poster en enkele filmpjes gestuurd. Enkele filmpjes staan op eigen website en op intranet van huisartsen.”

Welzijn Velsen, Anke van der Bor: “Wij zijn gecharmeerd van de filmpjes die op de site sociaalwerkers.nl staat. Wij willen zelf als organisaties een bedrijfsfilm gaan maken. Ik denk dat het dan leuk is om de filmpjes als uitgangspunt te nemen en bij elk van de 10 redenen beeld erbij te zoeken van medewerkers/deelnemers die in woord en beeld vertellen en laten zien hoe deze redenen er in de praktijk uit zien.”

Fontys Hogeschool,  Lana van Stiphout: “Wij willen deze posters inlijsten en ophangen in onze collegezaal van opleiding Social work. “

Meer tips voor kennismaking met het nieuwe college, zie de o.a. Nieuwsbrief op de themapagina Gemeenteraadsverkiezingen en verder.

Lid worden