Nieuwsbericht

Combinatiefuncties en BTW

7 maart 2014 | 1 minuut lezen

Welke vormen van 'uitleen' van een combinatiefunctionaris zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen voor het werkgeverschap en het betalen van BTW? De factsheet 'Vormen van uitleen' en BTW zet het voor u op een rij.

De invulling van combinatiefuncties blijft overigens lokaal maatwerk. De factsheet adviseert dan ook om elke voorgenomen variant aan uw belastingsinspecteur voor te leggen.

 

De factsheet geeft de voor- en nadelen van de verschillende vormen van uitleen en noemt tips en risico's. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen voor de BTW en het werkgeverschap. De factsheet geeft ook uitleg over de mogelijke rollen van gemeenten en het BTW-compensatiefonds.

 

De factsheet is ontwikkeld door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met de VNG, NOC*NSF, Cultuurformatie, projectgroep Combifuncties Onderwijs, Sportservice Noord-Holland, de WOS en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Utrecht.

Astrid Goossens-Andriessen
13 maart 2014

Beste mevrouw Elich ,

Helaas werkt de link niet naar de factsheet. Zou u mij deze willen toemailen?

mijn emailadres is: astrid.goossens@welsaen.nl

Alvast bedankt

Gr astrid

Lid wordenContact